Autor
Montserrat Nadal
Montserrat Nadal

Membre la Comissió Executiva de l’STEI Intersindical