Palma
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

27ºC

 • Max: 27ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
19 de mayo
algo de nubes
 • Max: 28ºC
 • Min: 19ºC
Viernes
20 de mayo
algo de nubes
 • Max: 29ºC
 • Min: 20ºC
Sábado
21 de mayo
algo de nubes
 • Max: 28ºC
 • Min: 20ºC
Domingo
22 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 29ºC
 • Min: 21ºC
Manacor
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

27ºC

 • Max: 27ºC
 • Min: 18ºC
Mañana
19 de mayo
algo de nubes
 • Max: 25ºC
 • Min: 18ºC
Viernes
20 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 25ºC
 • Min: 18ºC
Sábado
21 de mayo
algo de nubes
 • Max: 27ºC
 • Min: 18ºC
Domingo
22 de mayo
algo de nubes
 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Inca
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

29ºC

 • Max: 29ºC
 • Min: 18ºC
Mañana
19 de mayo
algo de nubes
 • Max: 31ºC
 • Min: 18ºC
Viernes
20 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 31ºC
 • Min: 18ºC
Sábado
21 de mayo
cielo claro
 • Max: 34ºC
 • Min: 19ºC
Domingo
22 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 34ºC
 • Min: 21ºC
Sóller
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Mañana
19 de mayo
algo de nubes
 • Max: 31ºC
 • Min: 20ºC
Viernes
20 de mayo
algo de nubes
 • Max: 31ºC
 • Min: 21ºC
Sábado
21 de mayo
algo de nubes
 • Max: 32ºC
 • Min: 21ºC
Domingo
22 de mayo
muy nuboso
 • Max: 32ºC
 • Min: 23ºC
Alcúdia
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Mañana
19 de mayo
algo de nubes
 • Max: 25ºC
 • Min: 19ºC
Viernes
20 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 26ºC
 • Min: 19ºC
Sábado
21 de mayo
algo de nubes
 • Max: 27ºC
 • Min: 20ºC
Domingo
22 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 28ºC
 • Min: 22ºC
Pollença
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
19 de mayo
algo de nubes
 • Max: 26ºC
 • Min: 19ºC
Viernes
20 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 26ºC
 • Min: 19ºC
Sábado
21 de mayo
cielo claro
 • Max: 28ºC
 • Min: 21ºC
Domingo
22 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 28ºC
 • Min: 22ºC
Son Carrió
Hoy
18 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
19 de mayo
cielo claro
 • Max: 23ºC
 • Min: 19ºC
Viernes
20 de mayo
nubes dispersas
 • Max: 24ºC
 • Min: 19ºC
Sábado
21 de mayo
algo de nubes
 • Max: 25ºC
 • Min: 19ºC
Domingo
22 de mayo
algo de nubes
 • Max: 27ºC
 • Min: 20ºC