Palma
Hoy
8 de junio
nubes

20ºC

 • Max: 25ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
9 de junio
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 20ºC
Sábado
10 de junio
nubes
 • Max: 28ºC
 • Min: 20ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
12 de junio
cielo claro
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Manacor
Hoy
8 de junio
nubes

19ºC

 • Max: 24ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
9 de junio
nubes
 • Max: 26ºC
 • Min: 19ºC
Sábado
10 de junio
nubes
 • Max: 27ºC
 • Min: 19ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 26ºC
 • Min: 20ºC
Lunes
12 de junio
cielo claro
 • Max: 27ºC
 • Min: 20ºC
Inca
Hoy
8 de junio
nubes

19ºC

 • Max: 27ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
9 de junio
lluvia ligera
 • Max: 27ºC
 • Min: 19ºC
Sábado
10 de junio
nubes
 • Max: 28ºC
 • Min: 19ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 27ºC
 • Min: 20ºC
Lunes
12 de junio
cielo claro
 • Max: 29ºC
 • Min: 20ºC
Sóller
Hoy
8 de junio
nubes

20ºC

 • Max: 27ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
9 de junio
lluvia ligera
 • Max: 26ºC
 • Min: 19ºC
Sábado
10 de junio
nubes
 • Max: 28ºC
 • Min: 20ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 27ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
12 de junio
lluvia ligera
 • Max: 28ºC
 • Min: 21ºC
Alcúdia
Hoy
8 de junio
muy nuboso

19ºC

 • Max: 25ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
9 de junio
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 20ºC
Sábado
10 de junio
muy nuboso
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
12 de junio
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 22ºC
Pollença
Hoy
8 de junio
muy nuboso

20ºC

 • Max: 25ºC
 • Min: 20ºC
Mañana
9 de junio
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 20ºC
Sábado
10 de junio
muy nuboso
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
12 de junio
lluvia ligera
 • Max: 26ºC
 • Min: 22ºC
Son Carrió
Hoy
8 de junio
nubes

18ºC

 • Max: 23ºC
 • Min: 18ºC
Mañana
9 de junio
nubes
 • Max: 25ºC
 • Min: 20ºC
Sábado
10 de junio
nubes
 • Max: 26ºC
 • Min: 20ºC
Domingo
11 de junio
muy nuboso
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
12 de junio
cielo claro
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC