TW
0

Les situacions crítiques poden mobilitzar una gran quantitat de recursos per a la recerca de solucions amb resultats accelerats. Així va ser el desenrotllament de les vacunes contra la COVID. La qual cosa demostra que el temps per desenvolupar i aplicar mesures contra les crisis pot ser molt més breu que el que s’inverteix normalment.

Sempre s’ha afirmat –d’una manera una mica macabre, tot s’ha de dir– que les guerres enclouen importants avenços en ciència i en tecnologia. La guerra d’Ucraïna, amb tota la seva devastació, també ha posat sobre la taula la qüestió energètica que, al capdavall, està lligada a la crisi climàtica. Tanmateix, les mesures contra el problema energètic sembla que vagin en sentit contrari al d’aprofitar aquesta ocasió.

A l’augment considerable de la despesa armamentista –l’OTAN actualment reunida a Madrid instarà que això sigui així–, s’ha d’afegir el retorn al carbó i a l’energia nuclear que ja han anunciat alguns importants països. És a dir, en lloc d’avançar, en lloc de prendre la crisi energètica provocada per la guerra com una oportunitat per impulsar radicalment i acceleradament la transició ecològica, s’està tornant enrere. El nord d’Europa es podrà escalfar aquest hivern, la resta del món també seguirà escalfant-se.