El 26/04 poso incidència a emaya per els contenidors romputs, 27/04 contesten que està enregistrada, el 2/5 diuen que arreglat el tema. I, sorpresa!!! Segueix igual de romput el contenidor en data 4/5, les bosses de fems, Evidentement, defora a un caramull ja que es impossible obrir-ho.