TW
0

La majoria d’analistes polítics, en parlar dels diferents països, distingeixen entre els seus governs i els seus pobles. Així, se sol parlar, per exemple, dels governs de Putin o de Netanyahu i no dels russos o dels israelians.

Ara bé, hi ha una gran diferència entre països no democràtics i països democràtics. En els primers -per exemple, la Rússia actual- la responsabilitat de les seves polítiques recauen en el seus màxims dirigents pràcticament en exclusiva, al marge del grau d’acceptació que puguin tenir en els seus pobles. Per contra, en els països democràtics -per exemple, els de la Unió Europea o el dels Estats Units- la responsabilitat és compartida entre els seus governs i els seus respectius pobles. La democràcia delega el poder en els seus representants, però no delega la responsabilitat per una determinada elecció.

Si això és així, una de dues, o Israel no és una democràcia o el seu poble, i no només Netanyahu, és responsable del genocidi de Gaza. En una democràcia autèntica, els pobles són plenament responsables de les accions i passions dels seus elegits. Cert que la perfecció és més pròpia dels autoritarismes que de les democràcies -tota perfecció, en qualsevol camp, implica una certa dictadura-, però la imperfecció del sistema no eximeix de responsabilitat a qui hi participa.