Autor
Llorenç Capellà
Llorenç Capellà

Escritor

Llorenç Capellà (Montuïri, 21 d'abril de 1946) es autor, entre otras obras, del Diccionari vermell (Palma: Moll, 1989) y Les ideologies polítiques a Mallorca (Palma: Moll, 1975).