TW
14

El Govern de les Illes Balears, constituït per membres de i diferents partits polítics, majoritàriament del PSOE, i de Més, elegits democràticament pels ciutadans lliures d’aquestes illes paradisíaques, ha advertit als metges que exerceixen a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, del perill que corren si a les seves consultes fan ús de la llengua catalana, pròpia d’aquest arxipèlag. Podrien ser destituïts de la seva feina. Dirigir-se als pacients en una llengua que no sigui la castellana podria desvirtuar el fons de la consulta i, d’aquesta manera, errar el seu pronòstic. És la salut de la població humana insular la que està en joc. De la mateixa manera, el Govern adverteix als pacients d’expressar-se en castellà per tal de fer més comprensible el seu malestar físic o mental. Si un metge equivoca el seu horòscop o la seva bonaventura per una manca de bona comunicació amb la seva clientela per motius lingüístics pot provocar greus conseqüències de caràcter agut i fins i tot permanent: crític i tot.

A un cosí meu que es queixava de tenir ulls de poll l’ingressaren a una clínica oftalmològica i l’operaren de cataractes als dos ulls. Després de molts mesos de tractaments diversos i dolorosos, la seva infecció ocular s’ha fet crònica. No sap quan podrà tornar a llegir els anuncis classificats del diari Ultima Hora. El seu cas, i altres de semblants, ha generat un grapat de manifestacions multitudinàries pels carrers de Ciutat i de diferents pobles alertant amb pancartes de la conveniència de que tots els malalts aprenguin a parlar bé el castellà. «Si estas enfermo, habla español». «No posis en perill la teva salut: xerra bé». Aquí tothom ja sap què és xerrar bé.

El Govern balear té previst obrir alguns centres ambulants d’autoaprenentatge, de les diferents modalitats oficials d’espanyol, perquè tothom pugui ser atès en madrileny castís, en andalús oriental o occidental, en extremeny, en aragonès, en manxec o en murcià.