15

El 8 de març està marcat en el nostre calendari com un dia de reivindicació dels drets de les dones. Un dia per fer-nos costat totes nosaltres i recordar-nos que no estam soles en la lluita per la igualtat real. Enguany, encaram un 8 de març especial i essencial en què hem de recordar que el masclisme, tan incrustat en les nostres vides, és un virus que també cal erradicar.

Durant els darrers dotze mesos, s’han fet més evidents les desigualtats estructurals entre dones i homes. Ha esdevingut inqüestionable la realitat que la cura dels altres i la criança recauen sempre més, molt més, en elles; hem vist amb desassossec un augment de la violència cap a les dones, i hem estat testimonis de com la crisi econòmica i social els ha afectat molt més a elles.

Un recent estudi de Comissions Obreres, amb dades de l’any 2020, revela com les desigualtats laborals entre homes i dones es mantenen a la nostra comunitat. El treball parcial és ocupat en un 21 % més per dones que per homes, la bretxa en la taxa d’ocupació és del 9,46 %, la contractació de dones ha davallat més que no la dels homes respecte de l’any 2019 i les diferències salarials es mantenen.

També és cert, però, que el moviment feminista ha aconseguit grans avenços en els darrers anys. La lluita moltes vegades abans tímida, reservada a les valentes que s’atrevien a alçar la veu contra l’ordre establert, s’ha convertit en un clam popular i ha fet arribar moltes de les seves reivindicacions a l’agenda pública. Des de les administracions, la nostra obligació és donar resposta a aquestes reivindicacions d’igualtat, de justícia i de democràcia contra una discriminació sistemàtica i estructural que afecta la meitat de la població de tot el món.

El Govern de les Illes Balears, el més paritari que hi ha hagut mai en aquesta terra, és feminista i té un compromís ferm amb la igualtat i l’equitat. A través de polítiques transversals, que penetren en tota la nostra acció de Govern, fomentam la igualtat laboral i donam una nova oportunitat a les dones víctimes de violència de gènere com a via perquè refacin la seva vida enfora d’aquell que les ha fet patir. Sabem que l’educació és la clau per esdevenir una societat més justa i per això fomentam la coeducació als centres educatius. Davant la necessitat d’assolir una vertadera conciliació i corresponsabilitat, enfortim l’educació pública de 0 a 3 anys i estam en procés d’elaborar el primer Pla de Conciliació de les Illes Balears.

Arribats aquí, se’ns descobreixen nous i vells reptes que hem d’assumir si volem assolir la plena igualtat entre homes i dones. En mencionaré només tres, que consider molt importants: en primer lloc, és necessari que aconseguim democratitzar l’atenció de la família i la criança; per això, en segon lloc, és imprescindible que els homes s’impliquin en aquesta lluita feminista, i en tercer lloc, cal que tots i totes facem front als discursos d’odi de l’extrema dreta, que pretenen crear un estat d’opinió en contra del feminisme.

Aquest 8 de març no sortirem al carrer en massa, per la responsabilitat que ens exigeix la protecció de la salut pública; però el nostre clam es farà sentir arreu.