Alcúdia. | Ultima Hora

0

Éstos son los candidatos del PI al Ajuntament d'Alcúdia en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

1. Domingo Bonnin Daniel
2. Juana Maria Bennasar Serra
3. Josep Cladera Ferrer
4. Joaquin Cantalapiedra Aloy
5. Catalina Angeles Juan Pericas
6. Joan Llinas Jaume
7. Margalida Lluis Peñacerrada
8. Pedro Marine Duran
9. Margarita Venzala Canaves
10. Jaime Moragues Fuster
11. Guillermo Bibiloni Vila
12. Jovanna Cristina Estrada Giraldo
13. Juana Maria Munar Mairata
14. Pau Fuster Villalonga
15. Francisca Ana Jaume Villalonga
16. Catalina Moll Isern
17. Antonio Mir Llabres
Suplentes
1. Jesusa San Juan Santos
2. Francisco Ferre Ferre

Listas de candidatos al Ajuntament d'Alcúdia

Listas de candidatos a los ayuntamientos de Mallorca