El historiador Antoni Quetglas pasea su mirada por la historia de Sóller a través de las crónicas recogidas en el monográfico Sóller: 125 años de noticias, una selección de las noticias que el diario Ultima Hora ha dedicado a este municipio de Mallorca durante los 125 años de existencia del rotativo. Un hecho destacable es que ya desde sus primeros años, La Última Hora, precursor del diario actual, ya tuvo un corresponsal permanente en el valle de Sóller, tal era la importancia de la ciudad y su desarrollo socioeconómico a finales del siglo XIX, una relación que se vio reforzada por los lazos personales de su fundador y de los actuales propietarios con la sociedad sollerica.

Algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos en Sóller han sido la llegada de los barcos de vapor y de la electricidad, la construcción de los primeros hoteles o la apertura del túnel de Alfàbia en 1997, todos ellos vinculados a etapas de progreso económico y social. Mención especial tuvo la inauguración, en 1912, de la línea de ferrocarril entre Palma y Sóller, efemérides a la que el periódico dedicó todo un número especial. Ésta y muchas otras noticias situadas en un cronograma integran el monográfico Sóller, 125 años de noticias, que también pueden descargar aquí en PDF.

Sóller

Ultima Hora a Sóller

Des de l?aparició de la premsa escrita a Mallorca, sempre hi ha hagut a Sóller un corresponsal o col·laborador que enviàs les noticies i fets rellevants que passaven a la localitat perquè es publicassin. Amb l?aparició del diari La Última Hora no es va fer cap excepció. Des dels seus inicis, aquesta publicació va estar estretament lligada a la Vall, no solament per la importància de la ciutat i el seu creixement socioeconòmic a partir de finals del segle XIX, sinó també pels forts lligams personals que han tengut els propietaris d?aquesta publicació, tant per part del fundador i director del diari, Josep Tous i Ferrer ?qui tenia amistat amb la majoria de lletraferits locals com Joan Marquès Arbona, el metge Pere Lluc Serra o l?apotecari Jaume Torrens-; com per part de l?actual família propietària, de can Serra, descendents d?una antiga nissaga originària de la Vall des dels temps de la conquesta de Jaume I.

Sóller


En les planes i cròniques d?Ultima Hora podem veure com arribaven a Palma les notícies del progrés social, cultural, econòmic i de serveis que ha sofert la Vall durant aquests 125 anys. Dins les seves planes doncs, hi surten reflectits alguns dels esdeveniments més importants que han succeït a Sóller, la majoria d?ells emmarcats dins l?evolució històrica dels grans fenòmens que han ocorregut a l?Europa Contemporània (revolució industrial i de transports, les guerres mundials, el turisme de masses, etc.). Entre moltes notícies podríem ressaltar les cròniques de l?establiment dels vaixells de vapor, l?arribada de l?electricitat, la construcció de l?edifici del Banc de Sóller, els primers hotels, l?explosió de la caldera de la fàbrica de La Solidez l?any 1947 o l?obertura del túnel d?Alfàbia el 1997. És de destacar el cobriment que la publicació va fer de la inauguració de la línia de ferrocarril entre Palma i Sóller l?abril de 1912. De fet, per aquesta efemèride, el diari li va dedicar un número especial, il·lustrat amb moltes fotografies de l?esdeveniment i dels personatges més destacats d?aquesta empresa.

Alhora, a banda dels ?grans? succeïts, trobam notícies més quotidianes que ens permeten visualitzar i aprofundir en aspectes més microhistòrics i entendre com ha evolucionat socialment i culturalment la vila. Podem posar com exemples: les cròniques de les festes del Firó, les exposicions de flors del Foment de la Dona, les referències a personatges locals destacats (Josep Ll. Pons i Gallarza, Guillem Colom Casasnovas, Juli Ramis, Jean Dausset, Lluís Castaldo...), la salvació del setmanari local Sóller gràcies a seva la compra per part de Pere Serra Bauzà, o la creació de la Fundació Tren de l?Art i la rehabilitació del casal de Can Prunera el 2009.

Per finalitzar, cal remarcar que tota aquesta informació recollida a les planes d? Ultima Hora, esdevé una important font de consulta i una eina imprescindible pels investigadors i ciutadania en general, que estiguin interessats en saber una mica més sobre la nostra història contemporània.

Sóller
? Habitantes en 1877: 7.915 personas
? Habitantes actuales: 13.936 personas
? Residentes extranjeros en 1877: -
? Residentes extranjeros actuales: 2.953 personas
? Densidad en 2017: 326,14 hab/km²
? Superficie: 4.273,19 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 2.496
? Viviendas familiares actuales: 7.298

? Cronología: Las principales noticias de Sóller de los últimos 125 años