Autor
Joan March
Joan March

Grup d'Investigació i d'Història de la Salut