TW
0

APalma es podria estar gestant un greu problema sanitari i ecològic i el nostre Ajuntament no fa res per evitar-lo, a pesar de tenir coneixement: es tracta de la falta de clavegueram d’aigües fecals al barri de Son Espanyol, el que fa que totes les cases tinguin fossa sèptica (pou negre). Es calcula que pot haver-hi en el poc espai que ocupa el barri prop de tres-centes; els veïnats es veuen obligats a guardar al jardí els seus excrements durant tot l’any, moltes cases duen així més de cinquanta anys. Amb tantes fosses sèptiques hi pot haver greus filtracions als aqüífers, es podria contaminar el pou que subministra aigua al barri o l’antiga canalització de marès que travessa aquesta zona i du aigua a Ciutat.

Segons l’ONU, el tractament dels excrements i de les aigües residuals és essencial per evitar malalties i contaminació del medi ambient. On van a parar les fuites d’aquests dipòsits? La directiva europea, aprovada en 1991, estableix que els pobles i ciutats estan obligats a establir les infraestructures necessàries per recollir i tractar les seves aigües residuals urbanes, eliminant o reduint així tots els seus efectes indesitjables. No basta parar la mà i rebre els fons europeus de Next Generation, que tant beneficien a Palma, a canvi s’han de complir les normes europees si no volem s’acabin les ajudes.
La contaminació de les aigües pot causar greus malalties com el còlera, febres tifoides, hepatitis, poliomielitis, diarrea o infestació verminosa. Per aquest motiu la Comissió Europea (CE) el passat mes d’abril va dur a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per incompliment continuat de la directiva sobre aigües residuals urbanes a moltes aglomeracions urbanes i municipis, i Palma és un d’ells.

Son Espanyol és l’única zona urbana de Palma que no compta amb recollida i tractament d’aigües fecals. Ara el batle té una gran oportunitat d’acomplir amb els seus ciutadans i amb la normativa europea, donat que té quaranta-tres milions que li sobren del pressupost de 2021, esperem que pugui destinar un milió i poc a resoldre aquest problema, no fer-ho seria una imprudència temerària molt greu.