0

És una evidència que el viatge cap a la digitalització que estem fent des de fa ja uns anys s’ha accelerat com a conseqüència de la COVID-19 i que la carrera serà cada vegada més dura i competitiva per a les regions decidides a ser motors d’aquest canvi. Afortunadament, Espanya es troba en un punt molt favorable per situar-se entre els líders europeus de la transformació tecnològica, i a les Illes Balears som ben conscients que la revolució digital és la gran oportunitat per recuperar el pols de la nostra economia per dues vies.

D’una banda, hem d’aprofitar el nostre lideratge global com a potència turística per convertir-nos també en líders en innovació turística. De l’altra, hem de trencar una excessiva dependència que fa que la nostra economia sigui massa fràgil. I ho hem de fer avançant en la diversificació econòmica cap a sectors que presentin un alt valor afegit i que siguin generadors d’ocupació qualificada, com és el tecnològic.

Incrementar el pes dins el nostre PIB d’activitats que generin un baix impacte sobre l’entorn i que tenguin a la vegada una gran projecció de creixement en l’escena mundial resulta especialment indicat en territoris amb recursos limitats com el nostre. Per tant, entendre el coneixement i el saber com un motor de transformació econòmica no és una opció per a les Illes Balears, és una necessitat i una aposta segura d’èxit.

I és en aquesta línia que feim feina des del Govern de les Illes Balears. La revolució de la Internet de les coses (IoT per les seves sigles en anglès), n’és un bon exemple. Un estudi recent elaborat per l’operador francès Sigfox, proveïdor de referencia mundial en connectivitat, estableix el primer mapa de la IoT a Espanya i situa les Illes Balears com la tercera regió amb més dispositius connectats, per darrere només de Madrid i Barcelona.

Aquest nova generació de sistemes d’interconnexió va començar a caminar a les Illes l’abril de 2017 amb una prova pilot entre la UIB, la Fundació Bit i l’IBETEC que va suposar el punt de partida per al desplegament de l’actual IoTIB, la xarxa pública autonòmica de sensors, basada en tecnologia LORA de baix consum i baixa velocitat de transmissió. En només 4 anys, l’empenta que s’ha donat des de la Direcció General de Modernització i Administració Electrònica ens ha situat en una posició capdavantera, amb infinites aplicacions possibles en l’àmbit de l’eficiència, la sostenibilitat, la mobilitat, la comunicació, el comerç, el turisme, etc.

També el desenvolupament de la tecnologia 5G ha de ser un objectiu estratègic d’inversió, tant pública com privada. L’associació d’entitats públiques de teleoperació Unired ha presentat al Govern d’Espanya un projecte liderat per les Illes Balears i amb participació d’altres comunitats autònomes per rebre finançament Next Generation-EU. La proposta pretén dur a terme en un temps rècord el desplegament de xarxes de banda ampla i 5G en entorns rurals i de baixa densitat de població o zones en les quals és tècnicament complex i costós oferir solucions de connectivitat.

La tecnologia 5G va molt més enllà d’una millora en la velocitat de transmissió de veu o de dades. Permet un salt qualitatiu en el volum d’informació, la immediatesa i la densitat de dispositius connectats. Això, combinat amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial i l’anàlisi de dades massives, tindrà un impacte sobre la vertebració territorial i l’augment de la productivitat difícilment imaginable.

Però no podem perdre de vista els reptes que suposa aquesta gran transformació de model. Entre les responsabilitats de les administracions públiques també hi és la de donar a la societat les eines necessàries perquè la tecnologia jugui sempre a favor, reduint riscs i evitant possibles disfuncions. En aquest sentit, la ciberseguretat esdevé un assumpte cabdal en el qual hem de posar tots els esforços: incorporant plans formatius en empreses, escoles, administracions i altres entitats; garantint unes regles del joc justes i segures; avançant-nos a les possibles amenaces per neutralitzar-les.

En les pròximes setmanes estarem en disposició de presentar públicament alguns dels projectes estratègics amb què les Illes Balears han de materialitzar la imprescindible transformació de model: les llavors del nostre futur. Tots són ambiciosos en termes de salt digital i presenten una gran capacitat de transformació econòmica basada en l’aposta pel coneixement, la recerca, la innovació, la ciència i el saber. Aquest és el camí, i tenim el coratge, la decisió i les eines per situar-nos al capdavant d’una indústria que capgirarà el món tal com el coneixem.