0

Tenim una cita. El proper 20 de maig la comunitat universitària decideix el futur de la UIB. En el cas dels estudiants, amb un 25 % del pes del vot a les eleccions a rectora o rector, tenen la possibilitat de contribuir a assenyalar cap a on ha d’anar la nostra universitat, a donar forma a aquesta part tan important de la seva trajectòria, de ser-ne protagonista.

Aquesta és la raó de ser de la candidatura encapçalada per la doctora Carmen Orte, perquè per a ella i el seu equip els estudiants són el cor de la UIB. Els volen de protagonistes actius de la vida universitària, participant en activitats acadèmiques, culturals, esportives i solidàries. La primera tasca de transferència del coneixement és la relació d’ensenyament/aprenentatge. Aquesta relació no és eficient si no implica una actitud activa als dos costats.

És per això que amb la doctora Carmen Orte com a rectora es crearà un espai propi, l’Ateneu dels Estudiants, com a nucli de dinamització d’activitats. També considera molt important oferir-los una atenció i una formació integrals durant els anys d’estudi, amb un major protagonisme de les competències transversals, un projecte d’e-portfolio de cada estudiant. Aquesta és una eina poderosa per a facilitar l’accés al mercat laboral.

Carmen Orte.

Carmen Orte també vol afrontar un dels reptes més difícils de la nostra universitat: abandonament del estudis. Per això vol treballar amb eines com la mentoria entre iguals i el suport psicopedagògic personalitzat. Ningú pot quedar fora! Tampoc no es pot deixar de banda la necessitat de treballar en la construcció d’un món més just des de la universitat, impulsant la cooperació al desenvolupament com a peça fonamental per a la formació integral dels estudiants. A més a més, la relació amb la UIB no ha de ser transitòria: vol enfortir el sentiment de formar part d’una gran família, recuperar l’orgull de ser UIB. També farà feina perquè els lligams es mantinguin al llarg del temps.

Però per fer realitat aquest projecte, per poder construir amb els estudiants la UIB que ells mereixen, ha de comptar amb el suport del col·lectiu d’estudiants; i no només el dia 20, sinó durant els propers quatre anys. Sense els estudiants, no podem mirar cap al futur.