TW
0

El Parc Balear d'Innovació Tecnològica, ParcBit, ha convocat un concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar el projecte de construcció de l'edifici del Centre Bit Menorca, el qual serà punt de referència de les activitats empresarials d'alt valor afegit, la recerca i la innovació a l'illa.

Els edificis o conjunt d'edificis s'ubicaran a Alaior, en uns terrenys de 3.700 metres quadrats cedits per l'Associació del Polígon Industrial La Trotxa, i acollirà un centre d'incubació d'empreses de base tecnològica, així com diferents serveis per a empreses. Aquest centre crearà nous llocs treball a la zona, tant de manera directa com indirecta, ajudant així a impulsar l'economia del municipi i, per extensió, de Menorca.

Entre d'altres instal·lacions, el Govern ha explicat, en un comunicat, que el Centre Bit tindrà un auditori per a 125 places, tres aules de formació per a 25 places, i diversos mòduls independents d'una superfície entre 25 i 45 metres. El cost total de l'edifici no podrà superar els cinc milions d'euros i la durada prevista de les obres és d'uns 14 mesos.

El jurat encarregat de seleccionar la millor oferta arquitectònica i tècnica estarà integrat per representants del ParcBit, del Consell Insular de Menorca, de l'Ajuntament d'Alaior, del Col·legi Oficial d'Arquitectes i de l'Associació del Polígon Industrial de La Trotxa, institucions que han col·laborat, juntament amb la UIB, perquè aquest centre tecnològic es converteixi en «una realitat».

El licitador seleccionat serà, també, l'adjudicatari del contracte de redacció dels projectes (projectes bàsic, d'execució, d'instal·lacions, d'activitats; l'estudi de seguretat i salut i el control de qualitat) i de la direcció d'obres i instal·lacions, i rebrà un premi de 10.000 euros en concepte d'avançament pels honoraris.

D'altra banda, la ubicació del Centre al polígon industrial La Trotxa és «idònia», ja que Alaior està situat a la zona centre de Menorca i té «una important presència industrial i comercial». Cal destacar que el citat polígon industrial compte actualment amb una ampliació de 118.000 m2 i el nou pla general preveu una reserva de sòl industrial de 200.000 m2.

Així, Alaior se situarà en l'avantguarda tecnològica de Menorca, convertint-se en un punt de trobada de transferència de coneixements d'R+D+I que beneficiarà a empreses del sector turístic, de l'alimentació, del calçat, de la bijuteria i de la bioagricultura, entre d'altres.

ACTUACIONS PER POTENCIAR LA R+D+I A L'ILLA

El protocol d'intencions, signat el mes d'agost passat del 2009 per part del president del Govern balear, Francesc Antich, i representants de totes les institucions implicades, preveu promoure la realització d'activitats destinades a la generació de coneixement tecnològic, impulsar la formació, qualificació i especialització dels professionals dels sectors productius de l'economia menorquina i identificar i aportar iniciatives que permetin posar el Sistema de Ciència i Tecnologia al servei de les empreses i als agents dels sectors productius.

En aquest sentit, també preveu facilitar la incorporació de la tecnologia en la cultura empresarial, potenciant el seu impacte i beneficis en la competitivitat, modernització i rendibilitat de les empreses menorquines i promoure l'economia sostenible per participar activament des de l'àmbit tecnològic en la conservació del mitjà i en el desenvolupament sostenible.

La societat que gestiona el ParcBit, donat el 'know-how' adquirit en la matèria, es farà càrrec de la gestió del projecte i assegurarà la integració completa del centre com a part del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.

EL PARCBIT DUPLICA EL NOMBRE D'EMPRESES I TREBALLADORS EN DOS ANYS

D'altra banda, el ParcBit de Palma, gràcies a l'impuls del Govern, ha experimentat durant els dos últims anys un notable creixement en la implantació d'empreses tecnològiques, que han passat de 55 a 111. Alhora, el nombre de treballadors ha crescut en una proporció semblant, destacant que el 59% dels quals tenen estudis de grau mitjà o superior.

Aquestes xifres són el millor indicador de la consolidació del ParcBit, que cada vegada té més serveis i, a més, pot garantir la demanda de futur amb la realització de la Fase II del Parc, que incrementarà la superfície d'edificació en 120.000 metres quadrats.