El historiador Honorat Bauçà recuerda en su análisis del monográfico "Ses Salines: 125 años de noticias", que en 1893, cuando se fundó el diario Ultima Hora, Ses Salines no era más que un 'llogaret', una pedanía de Santanyí, mientras que su hoy próspero núcleo turístico de la Colònia de Sant Jordi consistía en apenas un conjunto de barracas de pescadores de la zona. Los saliners de aquella época subsistían de la agricultura, la ganadería y la pesca, en su mayoría al servicio de los terratenientes de la zona.

La independización de Ses Salines, el 25 de mayo de 1925, es, sin lugar a dudas, la noticia más relevante que Ultima Hora ha publicado estos 125 años sobre el municipio, pues a partir de esa fecha la sociedad salinera experimentaría una transformación en cuanto a dotación de servicios e infraestructuras que la situarían, definitivamente, en el mapa de la actualidad periodística. En este post encontrarán las noticias más relevantes de estos últimos 125 años situadas en un cronograma, así como la versión en pdf del monográfico "Ses Salines: 125 años de noticias", que pueden descargar aquí.

Ses Salines

125 anys a ses Salines

Fa 125 anys, quan va néixer UH, ses Salines ni tan sols era municipi, era un minúscul llogaret pertanyent al municipi de Santanyí, totalment aïllat i abandonat de la mà de Déu. L?altre nucli urbà, la Colònia de Sant Jordi, ni tan sols existia oficialment, sols unes magres barraques de pescadors arran de mar i poca cosa més. Els pocs habitants malvivien de l?agricultura i la ramaderia, anant a jornal a les grans possessions dels terratinents ?s?Avall, Rafal Genàs, can Bonico? o perdien la salut rompent rotes pels senyors. Uns pocs pescaven i altres pocs anaven a l?estiu a treure sal. I poca cosa més!

Ses Salines


No hi havia tren, no tenia telèfon, tampoc subministrament elèctric, les carreteres plenes de clots no eren dignes del seu nom, l?analfabetisme era crònic...

Tots aquests factors fan que les notícies de premsa relacionades amb el poble siguin molt minses, sobre tot en el període que va des de l?aparició de La Última Hora fins l?any 1925 quan el poble es va segregar de Santanyí i es va constituir en municipi independent.

Cal fer un incís per remarcar un fet curiós en relació a les notícies que apareixen al diari, així com a molts altres pobles les notícies que més sovint es publiquen són les que tenen un caire violent: assassinats, agressions, robatoris, etc., curiosament a ses Salines aquest tipus d?informacions brillen per la seva absència i dic que és curiós perquè així mateix s?han produït alguns casos de morts violentes, no molts però alguns se n?han produït.

La primera notícia és de 1896, parla «...del lugar llamado ses Salines...» com si fos un lloc a l?altre cap de món i es confirma que era així ja que fins arribar a 1925 pareix que aquest lloc no existeix o, al manco, no genera notícies d?interès. És en aquest any de 1925, el 25 de maig, quan, al meu mode de veure, es publica la notícia més interessant, més impactant i més rellevant de totes quantes s?han produït en aquests 125 anys d?història i és, ni més ni manco, la que informa de la creació del nou municipi de ses Salines.

A partir d?aquesta data el poble ja comença a caminar sol i ben prest començarà una transformació que el faria irreconeixible, si poguessin aixecar el cap, als ulls d?aquella gent que va veure néixer UH. Es construeixen escoles, milloren les comunicacions terrestres, es dota de noves i necessàries infraestructures: subministrament elèctric, telefonia, aigua corrent, depuradores, centres esportius... i, sobre tot, canvia radicalment el mode de viure dels saliners, s?abandona quasi totalment l?agricultura i la ramaderia que es substitueix pel monocultiu turístic que, per bé o per mal, ens transforma en un poble del segle XXI. I de tot ha donat testimoni Ultima Hora.

Ses Salines, qui t?ha vist i et veu!

Ses Salines
? Habitantes en 1877: 733 personas
? Habitantes actuales: 4.860 personas
? Residentes extranjeros en 1877: -
? Residentes extranjeros actuales: 1.336 personas
? Densidad en 2017: 124,58 hab/km²
? Superficie: 3.901,40 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 122
? Viviendas familiares actuales: 2.933

? Cronología: Las principales noticias de Ses Salines de los últimos 125 años