El periodista Tolo Leal explica en su análisis del monográfico "Estellencs: 125 años de noticias" los importantes cambios que ha experimentado este pequeño municipio de Mallorca entre finales del siglo XIX y principios del XXI.

Se trata de una oportunidad para ver la capacidad del municipio para adaptarse a los cambios, pese a su lugar relativamente aislado. En 125 años este municipio ha sido testigo de innumerables acontecimientos: Desde importantes incendios a ser reconocido como uno de los pueblos más divertidos de España.

El análisis de Tolo Leal, junto con un resumen de estas noticias localizadas en el municipio y su ordenación sobre un cronograma forman parte de este especial "Estellencs: 125 años de noticias" que también pueden descargar en PDF aquí.

Santa Margalida

Estellencs, evolució mantenint l?essència

Si hi ha una conclusió que es pot extreure de l?excelent recopilatori dels 125 anys d?Ultima Hora referents a Estellencs és la magnífica capacitat d?adaptar-se als canvis que exigeix el pas del temps, però mantenint la seva essència. Pot ser és un dels municipis que millor ho ha sabut fer de tota l?illa.

Estellencs


Una essència, unes senyes d?identitat, marcades a foc per la familiaritat de les seves gents, que al cap i a la fi és el que configura un poble. Per la calma, el silenci i la pau. La mar i la muntanya. Per ser una petita Mallorca dins de la mateixa Mallorca, on avui hi podem trobar els avenços de la segona dècada del segle XXI, però també el caràcter de la Mallorca de fa dos segles.

Si feim un recorregut per aquests darrers 125 anys d?història d?Estellencs podem veure com el poble ha passat de la necessària, quasi obligatòria, d?emigració tant cap a Cuba com cap a França, a veure com el seu nitxo era el canvi invers: aquells que ens visiten, els que venen a Estellencs per poder gaudir d?un racó meravellós.

Tot passant per la força que a les primeres dècades del segle XX va agafar al cultiu de tomàtigues, i pels importants canvis polítics i demogràfics que es van viure als anys 30, amb el creixement de la participació popular a la vida política, la construcció d?escoles i fins i tot d?un cinema, la presència d?un metge resident o l?establiment de la Guàrdia Civil? Però, com sempre havia fet, mantenint les forces tradicionals de vida del poble.

Un altre pilar dins d?aquesta evolució sostinguda són les relacions amb els pobles veïns. L?aïllament que inexorablement viu el poble és, tot i alguna contra que pugui suposar, una de les virtuts que mantenen el seu esperit inaltarable. Però també fa que aquestes relacions amb els pobles veïns siguin sustancials. De fet la carretera que l?uneix amb Andratx va ser reflexe del caràcter solidari i col·laborador dels estellenquins.

Podríem dir que aquestes relacions han estat necessàries per connectarse amb la resta de Mallorca, però a la vegada també han permès mantenir aquesta individualitat esencial d?Estellencs. Una identitat del poble del que Ultima Hora n?ha estat testimoni durant aquests 125 anys, i que com podem llegir ens parla d?un poble fort, capaç de superar malalties o incendis que els han fet créixer encara més. Un poble sempre de bauxa: ho trobam en una de les primeres notícies, ja a finals del segle XIX, i també en una de les darreres, amb el seu reconeixement entre els ?pobles més divertits? d?Espanya. Ens parla també d?un poble ?viu?, la seva història amb el contraband n?és el millor exemple. D?un poble que ha mantingut la seva estètica, tant urbanística com paisatjística, a diferència d?altres pobles veïnats. I també ens parla d?un poble que estima la cultura.

Perquè Estellencs no és un poble petit. Estellencs és un petit poble en tamany, però en història, tradicions i valors sempre ha estat gran. I així ho demostra aquesta recopilació de notícies que només els 125 anys d?història de l?Ultima Hora ens pot oferir.?.

Estellencs
? Habitantes en 1877: 684 personas
? Habitantes actuales: 305 personas
? Residentes extranjeros en 1877: 2 personas
? Residentes extranjeros actuales: 58 personas
? Densidad en 2017: 22,78 hab/km²
? Superficie: 1.338,97 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 263
? Viviendas familiares actuales: 329

? Cronología: Las principales noticias de Estellencs de los últimos 125 años