Banyalbufar es uno de los municipios más pequeños de Mallorca. Su accidentada geografía ha condicionado desde tiempos pretéritos la actividad de sus habitantes. Así lo recuerda el historiador Benet Albertí en su análisis del monográfico "Banyalbufar: 125 años de noticias", un suplemento que resume las informaciones que el diario Ultima Hora ha publicado durante los últimos 125 años sobre este singular pueblo enclavado entre el mar y la montaña.

De hecho, las noticias relacionadas con el mar han tenido peso en su historia reciente: dos naufragios consecutivos durante la Gran Guerra europea y el hundimiento de una barca de pesca con seis tripulates fueron hechos noticiables.

Junto a la pesca, el cultivo de la uva Malvasia y del tomate de ramallet, variedad autóctona de Mallorca, han sido noticia en Banyalbufar, del mismo modo que sucesos como la muerte violenta de un cura y de su cridada en 1957. La paralización de la urbanización de Son Bunyola, en los años 90, y la compra de la possessió de Planícia para convertirla en finca pública son otras de las noticias destacadas en este especial "Banyalbufar: 125 años de noticias" cuya versión en PDF pueden descargar aquí.

Els canvis d?un poble agrícola i pesquer a l?arribada dels hotels

Banyalbufar, un dels municipis més petits de Mallorca amb una escassa demografia, té unes especials característiques geogràfiques que han condicionat l?activitat humana al llarg de la seva història.

Com a poble costaner, destaquen els diferents esdeveniments relacionats amb la mar publicats per Ultima Hora aquests darrers cents anys. Els dos naufragis consecutius ocorreguts durant la Gran Guerra europea com a consequ?ència de l?acció de submarins són els més vistosos. O la barca de pescadors que bolcà a la mar amb sis tripulants.


De fet, la pesca ocupava un nombre important d?homes, arribant a 96 els pescadors segons el cens de 1920. Quant a l?activitat agrària, històricament fou molt destacat el cultiu de la malvasia i, posteriorment, la tomàtiga de ramallet cultivada sobre els centenars de marjades regades amb l?aigua dels safarejos construïts fins al segle XX. Entre els fets luctuosos dels quals informà Ultima Hora destaca «l?assassinat » d?un capellà i la seva criada a Son Creus el 1957. L?estricte moral de l?època en un primer moment no permeté dir la veritat sobre els fets que commocionaren la localitat. En realitat fou el religiós qui cometé el crim i posteriorment es suïcidà.

A l?actualitat, cal ressaltar la recuperació de la malvasia o la paralització de la urbanització de Son Bunyola en els anys 90. Els darrers temps han vingut condicionats per la compra de finques per part de magnats estrangers amb la finalitat de l?explotació turística.

A Son Bunyola i Son Valentí hi ha la intenció de fer-hi sengles hotels. El tancament il·legal del camí públic del Rafal fou un dels efectes més negatius, finalment reobert per sentència judicial després d?anys de mobilitzacions. La preservació de la Torre des Verger o la compra de la possessió de Planícia convertida en finca pública han estat fites que han implicat la majoria de la població, interessada en la conservació d?un entorn natural que atreu cada vegada més un turisme senderista. Caldrà veure com canviarà això amb l?arribada dels hotels previstos i el consequ?ent augment de la massificació.

? Banyalbufar
? Habitantes en 1877: 568 personas
? Habitantes actuales: 495 personas
? Residentes extranjeros en 1877: 4 personas de Italia
? Residentes extranjeros actuales: 52 personas
? Densidad en 2017: 27,45 hab/km²
? Superficie: 1.803,13 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 149
? Viviendas familiares actuales: 517

? Cronología: Las principales noticias de Banyalbufar de los últimos 125 años