El periodista Gori Vicens analiza las noticias publicadas en el monográfico "Felanitx: 125 años de noticias", editado con motivo del 125 aniversario de Ultima Hora, un análisis focalizado en las distintas etapas que ha atravesado el municipio en este periodo. Tras unos años de esplendor económico, la plaga de Filoxera que arrasó los viñedos fue el detonante de una fuerte crisis a finales del s. XIX, un periodo que causó grandes estragos y del que Felanitx se recuperaría a principios del siglo XX hasta que fue interrumpido de nuevo por el estallido de la Guerra Civil.

En este camino de altibajos, la bonanza ha venido marcada informativamente por la inauguración de infraestructuras como la Estación Enológica, la central eléctrica, las escuelas y "es Sindicat", este último protagonista asimismo de un nuevo declive motivado por su cierre, 27 años atrás.

Otro dato que destaca Gori Vicens, desde su experiencia de dos décadas como corresponsal de Ultima Hora en Felanitx, es la existencia de la "prensa forana" materializada en semanarios como El Felanigense, creado en 1883, y Felanitx, quien sucedió a la primera publicación en 1935. Una labor informativa de la prensa local a la que, a partir del 1 de mayo de 1893, se sumó La Ultima Hora con noticias como las que se recogen en este especial "Felanitx: 125 años de noticias" que pueden descargar aquí en versión PDF.

La importància de Felanitx a la premsa i la seva evolució

Se diu que la història és cíclica. Si repassam amb profunditat aquest especial dels 125 anys d?informacions, el lector pot intuir o entendre les diferents etapes per les que ha passat Felanitx durant aquest darrer segle i quart.

Després d?una època molt esplendorosa -fins i tot Felanitx arribà a tenir banc propi-, la forta crisi motivada per la fil·loxera a les vinyes a finals del XIX féu que s?entràs en un període molt negre; una forta sotragada provocà estralls econòmics i socials a moltes famílies. Però, els felanitxers no se rendiren i van treure pit. Així, les tres primeres dècades del XX i fins que esclatà la guerra tornaren a ser revulsives econòmicament: l?Estació Enològica, una central elèctrica, el Celler Cooperatiu (es Sindicat), escoles, el Mercat Municipal... Després de dècades d?esplendor, arribà una nova crisi a Felanitx ?que encara per a molts hi és- i de la qual el poble intenta recuperar-se, però va poc a poc. Algunes veus vinculen aquest declivi amb el tancament d?es Sindicat, fa 27 anys.


Fent una ullada a les cròniques dels primers anys, crida l?atenció el número de casos violents ?era un dels fets que destacava quant a informació-; fins i tot, el 1901, dóna compte d?un crim passional, del que avui deim violència de gènere i dels quals, malauradament, la premsa n?ha de parlar adesiara.

El vocabulari emprat pels periodistes de l?època dista molt del que s?utilitza avui. Pot ser tenien més temps per recrear-se a l?hora d?escriure. La immediatesa actual ha deixat enrere la passió i la retòrica en que s?expressaven alguns redactors. En aquest suplement de Felanitx, vull destacar la important tasca que han anat fent la premsa local i també els corresponsals. El fet d?estar al poble permet que se referenciïn moltes més notícies i més pròximes.

Quan va néixer La Última Hora, Felanitx i Sóller, dues ciutats aleshores amb una forta projecció econòmica i social, ja tenien setmanari: El Felanigense, 1883 ?del qual avui n?és hereu el Felanitx, 1935- i Sóller, 1885. De fet, la primera notícia que publicà La Última Hora el 8 de maig de 1893, deia «Según leemos en El Felanigense... ». A altres comença amb un «dice El Felanigense...» fet que fa palesa la importància que tenia a l?època un mitjà local i a més setmanal. Posteriorment, sempre, Felanitx ha tingut una important presència a les pàgines del diari, en gran part gràcies a la feina dels corresponsals que han informat puntualment ?un servidor ho és des de fa uns vint anys-. I, per molts anys més.

? Felanitx
? Habitantes en 1877: 11.018 personas
? Habitantes actuales: 17.333 personas
? Residentes extranjeros en 1877: 22 personas
? Residentes extranjeros actuales: 3.290 personas
? Densidad en 2017: 102,22 hab/km²
? Superficie: 16.957,19 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 2.705
? Viviendas familiares actuales: 10.839

? Cronología: Las principales noticias de Felanitx de los últimos 125 años