El investigador Biel Massot i Muntaner recorre en esta presentación del monográfico Marratxí: 125 años de noticias, la historia del municipio, una historia que transcurre paralela a la evolución de Mallorca y bajo la influencia de su proximidad con Palma.

La dispersión de Marratxí en distintos núcleos de población, la progresiva pérdida de peso del sector primario, la vorágine de la construcción con la aparición de nuevas urbanizaciones residenciales y el consecuente aumento demográfico están presentes en el devenir de Marratxí y de sus habitantes.

La primera noticia publicada por Ultima Hora sobre Marratxí hace referencia a la celebración del patrón, Sant Maçal, curiosamente una de las escasas tradiciones ancestrales que aún se conservan y que conviven con iniciativas más recientes que también han sido noticia en las páginas del diario durante estos 125 años. El análisis de Biel Massot, la cronología que sitúa cada noticia en su contexto temporal, y la versión en PDF de Marratxí: 125 años de noticia, se pueden descargar aquí.

UH: Una història de Marratxí; una història de Mallorca

Marratxí és un poble que, històricament, ha passat relativament desapercebut. Fins fa? dos dies. La proximitat amb Palma i la progressiva pèrdua d?importància del camp, han fet que, sobretot, a partir dels anys 90 aquest ?poble de pobles? -en encertat encuny de Damià Quetgles- s´hagi vist desbordat tant per noves urbanitzacions com per augment del sòl urbà dels nuclis històrics, fets que han propiciat un desenfrenat augment demogràfic fins al punt de passar dels 6.000 habitants de 1968 als quasi 40.000 actuals.


Perquè el municipi inicial, format pel petit poble de Marratxí ?avui, Marratxinet- i tota una sèrie de possessions, es va anar ampliant, de forma gradual, al llarg dels segles amb el nuclis de Pòrtol, sa Cabaneta, es Pla de na Tesa i, finalment, es Pont d?Inca, aquest ja a finals del XIX.

Llavors, comencen tímidament algunes ampliacions i les primeres urbanitzacions ?actuals?, fet que ?com hem dit- es descontrolà a partir dels anys noranta.

I, de tot el que ha suposat aquest creixement, Ultima Hora se n?ha fet ressò a través de dies, corresponsals, planes i cròniques.

A partir d?aquell llunyà 1893 començam a trobar notícies que ens ajuden a situar els paràmetres socials de Marratxí, anys més, anys manco i alguns anys gens, però és dins els anys 80 del passat segle quan es produeix un allau de noves, que coincideixen precisament amb l?esclat socioeconòmic del municipi. Resulta entranyable veure que la primera notícia apareguda a UH sobre el nostre municipi ?el mateix 1893-, té relació amb la festa del patró, Sant Marçal, una de les poques tradicions ancestrals que encara es mantenen. A partir d?aquí n?han anat sorgint d?altres que han arribat fins als nostres dies, com la Fira del Fang, la de Tardor o la de la Llet d?Ametla? Endemés de relatar molts altres fets, tant del poble com de les seves entitats i persones. D?ells, Ultima Hora ha anat donant-ne puntual notícia, fidel com un notari certificant documents per a les futures generacions. Per qu?estions d?espai, només podem fruir d?un tast del que suposen les sortides de Marratxí a les planes del centenari periòdic. Tanmateix, ens queden els escrits originals com a preciosa font d?esdeveniments. Marratxí, juntament amb els demés municipis mallorquins, té el seu dia dia, reflectit a les planes d?UH I, a partir d?aquí, podem resseguir i estudiar llur història. Inestimable.

? Marratxí
? Habitantes en 1877: 3.090 personas
? Habitantes actuales: 36.383 personas
? Residentes extranjeros en 1877: -
? Residentes extranjeros actuales: 2.847 personas
? Densidad en 2017: 671,60 hab/km²
? Superficie: 5.417,34 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 687
? Viviendas familiares actuales: 12.623

? Cronología: Las principales noticias de Marratxí de los últimos 125 años