En este monográfico dedicado a Llucmajor, el historiador local Pau Tomàs Ramis traza una semblanza de los acontecimientos más destacados que han ocurrido en el municipio durante los últimos 125 años, a través de las noticias publicadas por Ultima Hora en este tiempo. Éstas quedan plasmadas en una cronología que permite situar los acontecimientos en la escala temporal. Asimismo, los lectores que lo deseen, podrán descargar en este mismo articulo la edición impresa del suplemento en versión pdf.

Descobrir Llucmajor en un mirall viu de 125 anys

Aquests darrers 125 anys el diari Ultima Hora s'ha convertit en testimoni i ha exercit de cronista de primer ordre pel que fa a la nostra història. Amb la celebració de l'aniversari d'aquell primer número que sortia el 1893, la publicació fa una ullada cap enrera i ens ofereix, en aquest cas de Llucmajor, una mostra de les notícies més rellevants, impactants, significatives o curioses que, d'alguna manera, han anat conformant la nostra idiosincràcia. Grans i petites històries, il·lustres personatges i gent quotidiana, tot, si era notícia i havia d'interessar al lector, s'ha posat negre sobre blanc.

Ultima Hora ens ha contat de forma fidel i puntual com Llucmajor ha anat canviant a força d'adaptar-se als temps. Grans esdeveniments n'han estat notícia ineludible. L'arribada de l'enllumenat elèctric a la vila a principis de segle XX o la inauguració de la fàbrica de gas. La molt esperada, i en aquells temps celebrada, arribada del tren el 1916 que tant facilità les comunicacions entre la vila i Palma i que suposaria, a més, l'inici del creixement, ja imparable, de s'Arenal com a lloc d'oci i estiueig. L'associacionisme i el cooperativisme en temps previs a la II República i durant aquesta que es convertí en un exemple per les demés viles de l'illa. La defensa del territori als anys 80 i 90 del segle XX, exemplificats amb els casos de s'Àguila i s'Estalella, on els llucmajorers no volguérem que es pervertís el nostre medi a canvi d'interessos pocs clars. També grans personatges. Des d'Antoni Garcias impulsor de la modernització del camp mallorquí o Pere de Son Gall i el seu cometagiroavió, una història realment fascinant, passant per Maria Antònia Salvà, la nostra poeta més universal de la que enguany es compleixen 60 anys del seu traspàs, arribant a l'enyorat fotògraf Toni Catany que ens deixà al 2013, o al recentment nomenat Bisbe Auxiliar de Barcelona, l'amic Antoni Vadell.

Històries i persones, totes aquestes, ben conegudes. Però no només d'això ens ha parlat Ultima Hora aquests darrers 125 anys. Les seves pàgines també han recollit una bona partida de notícies de la crònica negra llucmajorera. Incendis, robatoris, epidèmies, desastres metereològics o assassinats, alguns d'ells que amb els anys s'han envoltat d'una aura llegendària també negra i que en el seu dia foren tema recurrent de tertúlia xiuxiejada als cafès. L'assassinat el 1921 de Jerònia Puigserver, de només 6 anys, a mans d'Agustí Pua o les notícies relacionades amb el cas de l'assassinat que el 1975 cometé Gabriel Aixertell, en Mata tres. Però també notícies, i moltes, més amables que parlen d'un poble que ha lluitat per sortir-se´n en tot temps malgrat les dificultats.

Festes, esports, política, el míting de la Lliga del Bon Mot, la inauguració del monument a Jaume III, la col·locació de la primera pedra en temps republicans d'una nova escola, la restauració del Claustre del Convent de Sant Bonaventura i tantes altres notícies de les que ara, en una acurada mostra, Ultima Hora ens n'ha oferit aquest recull.

Llucmajor
Habitantes en 1887: 9.294 personas
Habitantes actuales: 35.057 personas
Residentes extranjeros en 1887: 2 personas
Residentes extranjeros actuales: 6.547 personas
Densidad: 107,1 hab/km²
Superficie: 32.704,78 hectáreas
Viviendas a mediados del siglo XIX: 3.195
Viviendas familiares y principales: 19.969

Cronología: Las principales noticias de Llucmajor de los últimos 125 años