El Grup Blanquerna celebra su 30 aniversario en Sant Francesc

Lluïsa Thomàs, Miquel Rosselló, Lila Thomàs y Pere Sampol.

Lydia E. Larrey
1 / 4
30 aniversario del Grup Blanquerna30 aniversario del Grup Blanquerna30 aniversario del Grup Blanquerna30 aniversario del Grup Blanquerna