Homenaje a Carlos Blanes en el Centre de Cultura Sa Nostra

Joan Gelabert, Julià Mir, Jaume Calafell, Jordi Mulet y Sebastià Serra.

Lydia E. Larrey
1 / 5
Homenaje a Carlos Blanes en CC Sa NostraHomenaje a Carlos Blanes en CC Sa NostraHomenaje a Carlos Blanes en CC Sa NostraHomenaje a Carlos Blanes en CC Sa NostraHomenaje a Carlos Blanes en CC Sa Nostra