user Lluís | Hace 2 meses

Feliz2021Has fet un resum fals. Victòria absoluta a ses eleccions autonòmiques d'aquells partits que defensen s'oficialitat de sa llengua catalana com pròpia de ses Illes Balears: --partits que volen castellanitzar ses Illes Balears (Ciudadanos+Vox): 8 diputats en es Parlament balear. --partits que defensen s'oficialitat de sa llengua pròpia (tota la resta): 51 diputats en es Parlament balear. Per tant, sa minoria nostàlgica de sa castellanització franquista no pot imposar sa seva voluntat a sa majoria de mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers que volen continuar parlant sa nostra llengua de sempre (800 anys!).

user Feliz2021 | Hace 2 meses

Resumen: Victoria aplastante a favor de eliminar la IMPOSICION del catalán en las islas. Basta de catalanizar las Baleares. Los números son explícitos y demuestran que una minoría nos IMPONE una lengua y una forma de actuar no habitual de los habitantes de estas islas con un poco de educación.

user Lluís | Hace 2 meses

Jan FerragutDeixem ses coses clares: 1) Parlar i escriure en sa llengua d'una comunitat no ès nacionalista. 2) Voler baratar sa llengua d'una comunitat amb una altra sí que ès nacionalista. Per tant, aquí es nacionalistes són ets espanyolistes que mos volen castellanitzar, no es mallorquins que parlam sa mateixa llengua des nostros pares, padrins i repadrins... durant vuit segles. No volgueu vendre figues per llanternes!

user Lluís | Hace 2 meses

ClaLletgint es teus comentaris queda clar que es fet d'esser estranger no t'ha impedit assumir es discurs des nacionalisme espanyol. D'altra banda, si no t'interessa es tema, què hi fas discutint en aquest fòrum? Si estàs cansat ho dissimules molt bé! Per cert que a s'Espanya castellana ningú discuteix sa preeminència de sa llengua pròpia. A ses comunitats catalanoparlants n'hem de prendre exemple!

user Feliz2021 | Hace 2 meses

La Obra Cultural Balear al servicio de la Generalitat de Cataluña, de quien recibe cuantiosas subvenciones, junto a los docentes, se ha convertido en el principal impulsor de los llamados "paísos catalans", que no es más que la sumisión a Cataluña por parte de Valencia y Baleares, quienes deben aceptar la lengua catalana y la versión tergiversada que hace de su historia, cuyos fundamentos fueron promocionar la lengua catalana y su cultura y la defensa del derecho al pleno auto gobierno, fundada en 1962 tomando los restos de la Asociación por la Cultura de Mallorca (1923-1930, impulsar la cultura catalana). En ambas se observa su talante catalanista ya que desde 1923 han ido socavando nuestra idiosincrasia mediante actividades diversas para fortalecer su finalidad: la salvación es la independencia de España y la integración en unos imaginarios países catalanes, liderados por Cataluña, evidentemente. No olvidar que la falacia llamada “paísos catalans”, no es más que la intención de crear la Gran Cataluña, territorio con lengua de Cataluña, "historia" de Cataluña y que defenderá intereses de Cataluña. La historia la escriben los ganadores. Pero si eres un perdedor con suficiente dinero para comprar a renegados y traidores (caso ocurrido en esta CA), y los colocas en puestos estratégicos (educación, política, medios de comunicación, justicia..). Reescribirás la historia a tu conveniencia. Próximos votantes piensen lo que conviene a estas islas y obren en consecuencia. VIVA LAS BALEARES, SU HISTORIA, SUS COSTUMBRES Y LOS QUE DEFENDEMOS SUS "LLENGOS".

user Jan Ferragut | Hace 2 meses

LluísEl que és més estupid és esser nacionalista d'una regió que no és la teva.

user Jan Ferragut | Hace 2 meses

Per sort teniu els dies comptats en el Govern.

user Cla | Hace 2 meses

LluísEl meu nacionalisme 😂😂... No et has donat compte que soc estranger (guiri, si t'estimes mes), i que per a mi escriure o xerrar castellá o catalá em suposa una gran feina. I encara que podría xerrar nomes que castellá, perqué no em fa falta parlar catalá en la meva feina, he intentat aprendre-ho igualment, perqué crec que quan uno visc a un lloc on hi ha bilingüisme sería una pena no aprofitar-lo. La veritat es que jo veig la riquesa cultural de Mallorca, i molts natius l'han perdut de vista, tan acostumats al conflicte. Es el nacionalisme de vosaltres, catalá o castellá parlants, que em té cansat , molt cansat. No sabeu viure en pau, sense conflicte. Quina pena, adults pareguts a nins, i nins que han de veure com la seva escola es el camp de batalla de la vostra guerra. I perdoneu-me els errores de ortografía i l'alleujament. Com t'he dit, estic molt cansat. Que deixen viure a els nins en pau.

user Lluís | Hace 2 meses

Tu parles de nacionalismes i jo parl de llengües. No mos entendrem. Critiques es nacionalisme dets altres i vols que es teu sigui invisible, que no se noti. Emperò el veim perfectament i el notam perque el coneixem de sobra.

user Lluís | Hace 2 meses

ClaDiscriminació ès fer parts i quarts amb ses llengües i amb es drets lingüístics des ciutadans. Igualtat vol dir que totes ses llengües espanyoles siguin jurídicament iguals, i que tots es ciutadans tenguem es mateixos drets i deures lingüístics. Es supremacisme castellà i es privilegis que concedeix (uns prilvilegis emmetzinats, tot s'ha de dir) s'han d'acabar.