user Lluís | Hace un año

ciclista cabreadoNo m'agrada repartir besades i aferrades a tothom perque perden valor. Les tenc reservades per ses persones que estim. Què vol dir "mallorquín de pura cepa"? Quin mèrit has fet per poder exhibir aquesta "denominació d'origen" que no haguem fet ets altres? I per què això condiciona es pensament? Convé que ho expliquis bé, no fos cosa que t'acusin de xenòfob. D'on te treus que no vaig viure es franquisme? Quina edat te penses que tenc? Te dediques a desviar s'atenció amb aquestes beneitures però continues sense respondre si també vols renunciar a sa cultura escrita en sa nostra llengua, com s'altre espanyolista amb el qual coincideixes plenament.

user ciclista cabreado | Hace un año

LluísYo te dedico varios besos y abrazos, necesitas pensar más como un mallorquín de pura cepa, el problema que tienes es que al no serlo te crees más mallorquín que los que lo somos, mala suerte, además, es curioso que los más jóvenes, como tú, quieran dar lecciones de franquismo cuando ni siquiera lo vivieron. En fin, lo dicho, besos y abrazos.

user Lluís | Hace un año

ciclista cabreadoSi estàs d'acord amb aquest franquista que vol renunciar a sa cultura escrita en sa llengua nostra, te pots aplicar sa resposta que li he dedicat a ell.

user Lluís | Hace un año

Antonio BibiloniNo saps escriure en mallorquí perque es franquisme te va imposar es castellà a escola i te va impedir s'escolarització en sa teva llengua. Fins aquí, no éts culpable sinó víctima d'aquella política castellanitzadora. Emperò posteriorment has tengut quaranta anys de democràcia per revertir sa castellanització i aprendre d'escriure en mallorquí, però no t'ha donat la gana. Això sí que ha estat una decisió teva i n'éts responsable. Però la cosa encara ès pitjor: no tan sols t'has conformat amb sa castellanització sinó que a damunt vols rebaixar sa nostra llengua, amb una cultura escrita de fa segles, an es nivell d'altres que no tenen ni han tengut mai cultura escrita. ¿I encara me demanes què hi té a veure es franquisme? En condicions normals, ningú renuncia a sa cultura escrita i a s'alfabetització en sa llengua pròpia. Mira si s'adoctrinament franquista que sofrires ha estat profund i efectiu! Certament, bona part de sa població mallorquina ha estat històricament analfabeta, però també era analfabeta bona part de sa població de s'Espanya castellana i cap castellanoparlant voldrà rebaixar sa seva llengua renunciant a sa cultura escrita secular. Ès impensable! Casos com es teu demostren ets efectes nocius d'un adoctrinament franquista metzinós, malaltís i deplorable. Per cert que encara no has explicat per què t'infiltrares dins El Pi, un partit regionalista i nacionalista, defensor de sa nostra llengua i no de sa castellanització franquista. Es teu partit ès Vox, no El Pi!

user ciclista cabreado | Hace un año

Para Antonio Bibiloni, coincido plenamente contigo, mis abuelos y en Mallorca en épocas de FF hablaban mallorquín sin ningún problema, no existía esa represión que comentan los de siempre, el problema es que argumentan que en esa época no se podía utilizar en la administración y eso era una actitud represora (según ellos), pero lo gracioso es que en Mallorca, antes de FF también se hablaba en mallorquín y no se utilizaba en la administración y nadie lo consideraba una actitud represora...misterios de la vida.

user Lectora | Hace un año

Parleu clar, com homes i dones adults i civilitzats i deixeu-vos d'embulls i de mentides! Tots els que voleu fer creure que Mallorquí i Català son dues llengues diferents, i que vos posau com uns basiliscs per una simple fira de llibres, sou uns ultres espanyolistes afectats d'un patriotisme fals i sumament tòxic, que preteneu desterrar de les nostres illes la nostra vertadera llengua, la nostra autèntica cultura, la nostra llegítima Història i en definitiva, totes les arrels del nostre poble, perque se perdi el coneixement d'on venim i qui som i per tant, s'ens pugui fer creure qualsevol irrealitat sobre noltros mateixos i sobre el nostre poble. Però tanmateix no enganau a ningú, perque si anàssiu de bona voluntat. no defensarieu aquesta suposada llengua mallorquina de dos o tres milers d'anys, segons voltros mateixos, escrivint en Castellà. Com tampoc protestaríeu pel el fet de que se dugui a terme una fira de llibres, estiguin aquests escrits en l'idioma que sigui, perque el fet de vendre llibres no és mai cap esdeveniment per posar furiós a ningú, si no bén al contrari, és una activitat cívica i de difusió cultural. I fins i tot mirat des-de l'angle dels unionistes espanyols nobles de cor i intel.ligents, el que feis amb la que és la vostra pròpia cultura, o a la del poble que vos ha acollit, resulta igualment una traició que també li repercuteix a la nació espanyola. Perque tot aquell que vol robar-li i destruir-li a Espanya gairebé tota la seva riquesa i diversitat cultural, libgüística i històrica, perque només quedi una, de totes les seves magnífiques cultures, la empobreix, la rebaixa, la denigra i la fa d'una sola ideologia que possiblement sigui la més dolenta de tot el ventall d'opcions i per tant, el que fa aquest malifet no just és un mal mallorquí, si no que també és un mal, o millor encara, un pèssim espanyol. El que feis no té passada, se mirin del costat que se miri. I tanmateix ningú que tengui dos dits de front vos creurà mai, perque voltros mateixos vos delatau amb tots els disbarats que arribau a amollar. I si totes aquestes mentides que crispen i aterroritzen a la bona gent serveixen per qualque cosa, és per fer independentistes.

user ciclista cabreado | Hace un año

Qué pena que las Rondaies autorizadas ahora en los colegios se escriban en catalán standard (que ni siquiera es el que utilizan en cagaluña), qué pena me da....

user Lluís | Hace un año

MallorcaisnotCataloniaQuina llengua parles amb es teu fill? Te deman una resposta sincera.

user Lluís | Hace un año

Jan FerragutPerò tu no éts català i espanyolista? Què t'importa es mallorquí?

user Lluís | Hace un año

Alfa 7Idò es llibres en castellà que els duguin a Castella. Es mallorquins tenim ben clar que parlar en castellà ès parlar en foraster, perque ve de fora, de Castella com indica es nom.