user Lluís | Hace un año

SiurelletSa primera frase des seu comentari ès tota una declaració de supremacisme castellà: segons vostè, sa nostra llengua no s'entén i això mos ha d'empènyer a usar es castellà. Patètic! Sa realitat el desmenteix: fa vuit segles que es mallorquins mos entenem usant sa nostra llengua; fins que s'Estat va forçar sa castellanització, es mallorquins no havien hagut de menester es castellà per res. Avui en dia, no hi ha excuses ni emperons per desjectar sa nostra llengua: ses generacions més joves hi han estat i la poden parlar, entendre, lletgir i escriure amb tota normalitat; i ses generacions anteriors que fórem escolaritzades en castellà hem tengut quatre dècades de democràcia per alfabetitzar-mos també en sa llengua que es franquisme mos va negar. Qui no s'ha posat al dia ès perquè no ha volgut! Ara bé, si vostè o es seu ideòleg (sigui electricista, llanterner o policia nacional) s'han inventat un "bâléà" diferent des català com n'hi ha que defensen un "andalú" diferent des castellà, pot esser que ni es mateixos mallorquins siguin capaços de lletgir un esguerro mal engirgolat, de manera que vostè ja té s'excusa ideal per justificar sa castellanització. Bona jugada, sí senyor! Vostè estima molt s'esguerro "bâléà", però com que ningú l'entén assumeix sa castellanització com a mal menor. Fantàstic! No posi en sa meva boca paraules que no diria mai: cap llengua ès una lacra; totes són instruments de comunicació i cultura, inclosa sa catalana que a vostè li escarrufa tant. Diu que només té cent anys: i què parlaven ses generacions anteriors? Eren muts? Sa catalanofòbia el fa desvarietjar! Tampoc no he dit mai que s'article salat sigui vulgar ni pagès (al contrari, l'ús amb normalitat en es meus escrits). Tal afirmació seria ridícula perque l'usam tots es mallorquins (llevat des pollencins), tots es menorquins i tots es pitiüsos, siguin pagesos o no. També l'usen es catalans de la Costa Brava, siguin pagesos o no, i el conserven es valencians de Tàrbena, descendents de mallorquins que repoblaren es municipi fa devers quatre segles. Ni vostè ni jo som historiadors; sa diferència ès que vostè vol passar per historiador i fins i tot insinua haver participat a qualque debat. No sé amb qui ha debatut, per ventura amb qualque xerraine com vostè. Ja m'agradaria veure'l debatent amb historiadors de veres: seria divertit!

Siurellet Siurellet | Hace un año

Lluís2 Además escribo en castellano, primero PORQUE ME DA LA GANA, y segundo porque quiero que lo que escriba los demás lo puedan entender, porque la base de una lengua son un conjunto de fonemas o sonidos que expresan un pensamiento completo al que lo escucha, al igual que escrito es una serie de símbolos que expresan lo mismo ¡Y es que si escribiera en Baléà muchos no lo entenderían! Incluso usted, porque es una lengua oprimida por los catalanistas isleños al servicio del imperialismo catalán de pacotilla. Ese idioma que usted considera una lacra, al igual que el castellano, es una lengua romance, que junto al gallego, el balear y el valenciano, son las únicas lenguas que conservan directamente el latín más puro. De hecho el balear es el más arcaizante al conservar el ipse, ipsa, ipsum. Le recuerdo que el catalán apenas tiene algo mas de 100 años y es una lengua neolatina ¡No una lengua romance propiamente dicha como lo son el castellano, el valenciano, el gallego, el francés o el húngaro y como no "Es Baléà". En Baleares utilizamos: Es, sa, ets, sas, s’ y los neutros so y sos ¡¡Algo que no tiene ninguna lengua romance!! y que los catalanistas llaman “el catalán salad”. Vergonzoso. Y en Baleares tan solo el ille, illa, illud, que lo utilizan los catalanes para “TODO” en Baleares lo empleamos para lo único y especial, como la mar (la ma), el cielo (el cel) o la Seo (La Seu) eso si, si hablan de una catedral dicen “Sa Catedral”. En Baléà: El, L´, Els, La, Las y Les. En Castellano: El, la, lo, los y las En Francés: Le, la, les En catalán: El, la, les, els Esa es la gran diferencia y el motivo por el cual nada tiene que ver el catalán con el balear. ¿Sabe que dicen los catalanistas adoctrinados como usted? Pues que el uso del artículo “ipse, ipsa, ipsum” es vulgar y pagès y que, en cambio, el uso de “ille, illa, illud” catalán, es culto y distinguido. No tienen vergüenza. Por cierto si para usted, es demasiado extenso, piense que no solo le escribo a usted, sino para que todos lo lean, si quieren ¡¡Que eso no es twitter!!. Se nota a la legua que no ha participado jamás en debates de historia. Seguiré y empiece a tomar agua para tragar, pero no lo haré ahora porque estoy en la casita de la playa y tengo que hacer otros menesteres ¡¡Disfrutar!!.

user Lluís | Hace un año

sempre feliçBla, bla, bla... Aquí no guanyaràs eleccions ni podràs negar que es mallorquins tenim com a pròpia sa mateixa llengua durant vuit segles. No hi ha propaganda franquista que pugui tapar sa realitat. Que siguis castellà de llengua i cultura ès ben respectable, però es mallorquins no som castellans i es quaranta anys de castellanització franquista oficial són una anècdota reversible davant vuit segles continuats usant sa nostra llengua. Ja pots repetir com un lloro que no som catalans: allò que realment te fa emprenyar ès que som mallorquins i no castellans.

sempre feliç sempre feliç | Hace un año

Muchas gracias a la mayoría de personas que mediante sus comentarios y puntuaciones expresan su disconformidad con la vergonzante IMPOSICIÓN de una lengua que no es la propia de estas islas, que impide la obtención de puestos de trabajo y que sirve para que unos pocos renegados, adoctrinados, catalanistas, chiringuitos, etc. vivan de las subvenciones que salen de nuestros impuestos. Queda clara la victoria en relación al catalán, y su/s acolito/s, expuesta por el comentarista siurellet. Esperamos quede excluido el argumento de los 800 años en estos artículos. Basta de catalánizar las Islas. No somos catalanes y no queremos pertenecer a unos inexistentes países.

user Lluís | Hace un año

sempre feliçSa teva "defensa" des mallorquí se resumeix en aquesta frase, clara i rotunda: "La próxima vez que quieras que te conteste, me escribes en castellano." Es qui defensam sa nostra llengua l'usam sempre i afavorim que tothom la pugui usar. Sa teva actitud te delata i te retrata. Ja coneixes sa meva resposta: PUJA AQUÍ I VEURÀS PORTO PI! 😂

user Lluís | Hace un año

YA ES LA HORASi vols conèixer totes ses endemeses que s'Estat espanyol ha fet contra sa llengua catalana, te recoman aquest llibre: 'La persecució política de la llengua catalana', d'en Francesc Ferrer Gironès. Se va publicar l'any 1985 i hauria de menester una actualització, perque en democràcia s'Estat continua promulgant legislació castellanitzadora, contradictòria amb sa plena oficialitat de sa llengua catalana, derivada de sa Constitució i ets estatuts d'autonomia de ses comunitats catalanoparlants. Sa política de preservació de sa llengua catalana, que te fa tanta ràbia, ve obligada per sa legislació vigent. Interpretar que sa preservació d'aquesta llengua representa "odio hacia el estado español" ès absurd, perque s'Estat espanyol té s'obligació legal d'emparar totes ses llengües oficials i no tan sols sa vostra. Conèixer sa situació real de sa llengua catalana entre ets alumnes ès essencial a s'hora de valorar i aplicar sa legislació vigent sobre llengua a ses escoles. Si es nacionalistes espanyols feis escandalera amb això, vos ho heu de fer mirar. Totes ses ideologies interpreten es fets històrics a benefici propi. Es nacionalisme català també, i es nacionalisme espanyol ben igual. En aquest fòrum tenim bon exemples de personatges que repeteixen com a lloros sa mateixa propaganda franquista de s'història que escampaven durant sa transició. Te faig a sebre que es nacionalisme espanyol fa discursos d'odi, té ànim de lucre i fa tant com pot per preservar es poder que controla a s'Estat. També te sobra o hi ha nacionalismes bons i dolents?

user Lluís | Hace un año

SiurelletSi trobes que un comentari meu de nou retxes se mereix es testament que m'has dedicat, vol dir que t'ha commogut de veres. Tenc llibres d'història a bastament a sa meva biblioteca personal, i si m'hi vull documentar encara més puc anar a qualsevol biblioteca pública. No he de menester que un nacionalista espanyol incapaç d'escriure en mallorquí me vulgui donar lliçons de mallorquinisme de panfonteta. A Mallorca tenim bons historiadors professionals i no hem de menester que un electricista, un pìntor o un policia nacional (posem per cas) mos vulgui adoctrinar repetint es mateixos eslògans que es franquistes amollaven durant sa transició a fi de preservar sa castellanització i evitar que sa llengua catalana fos declarada oficial. Fou debades, però quaranta anys més tard continuau fort i no et moguis, "impasible el ademán". Ses persones il·lustrades i documentades tenen sentit de sa mesura i des ridícul: saben respondre amb ses paraules justes, resumint i llevant anècdotes i palla; aporten rigor històric i mostren s'informació sencera, amb honradesa intel·lectual, sense estar pendents de si pot beneficiar o perjudicar un sector polític o s'altre. En canvi, ets adoctrinadors elucubrau i mostrau sa filassa amb informacions parcials i mutilades, o interpretades a benefici de sa vostra ideologia, amagant allò que no vos interessa divulgar. En aquest aspecte, no hi ha diferències entre un adoctrinador espanyolista, catalanista, comunista, ultralliberal o feixista. Concretament, tu i es teus només escriviu per sa vostra parròquia espanyolista, de cada vegada més magra i malavenguda, que se deixa enganar perque ès s'única manera de continuar respirant dins sa bambolla des nacionalisme espanyol.

user Lluís | Hace un año

YA ES LA HORASi vols conèixer totes ses endemeses que s'Estat espanyol ha fet contra sa llengua catalana, te recoman aquest llibre: 'La persecució política de la llengua catalana', d'en Francesc Ferrer Gironès. Se va publicar l'any 1985 i hauria de menester una actualització, perque en democràcia s'Estat continua promulgant legislació castellanitzadora, contradictòria amb sa plena oficialitat de sa llengua catalana, derivada de sa Constitució i ets estatuts d'autonomia de ses comunitats catalanoparlants. Sa política de preservació de sa llengua catalana, que te fa tanta ràbia, ve obligada per sa legislació vigent. Interpretar que sa preservació d'aquesta llengua representa "odio hacia el estado español" ès absurd, perque s'Estat espanyol té s'obligació legal d'emparar totes ses llengües oficials i no tan sols sa vostra. Conèixer sa situació real de sa llengua catalana entre ets alumnes ès essencial a s'hora de valorar i aplicar sa política lingüística duita a terme a ses escoles. Si es nacionalistes espanyols feis escandalera amb això, vos ho heu de fer mirar. Totes ses ideologies interpreten es fets històrics a benefici propi. Es nacionalisme català també, i es nacionalisme espanyol ben igual. En aquest fòrum tenim bon exemples de personatges que repeteixen com a lloros sa mateixa propaganda franquista de s'història que escampaven durant sa transició. Te faig a sebre que es nacionalisme espanyol fa discursos d'odi, té ànim de lucre i fa tant com pot per preservar es poder que controla a s'Estat. Te sobra o hi ha nacionalismes bons i dolents?

user YA ES LA HORA | Hace un año

SiurelletSe lo ha tomado a lo personal cuando yo no lo he hecho ni he faltado al respeto ni a usted ni a su inteligencia. Ni he dicho que lleve la razón única y verdadera. Pues si, me informaré sobre el tema Pujol solo porque me ha despertado curiosidad... Aunque ya le digo, no se trata de ideologías se trata del afán de lucro que ha caracterizado a la clase política de este país. Lo dicho. No quiero a una familia Pujol gracias. Prefiero gente anónima que busque una mejor convivencia y servicios primarios para Mallorca y el resto de islas. Gente que tenga ética, moral y honor. No odio,afán de lucro y ansias de poder. Hágase mirar ese veneno que le ha salido por favor, para comentar mejor la cabeza fría. Bona nit

sempre feliç sempre feliç | Hace un año

SiurelletMuchas gracias por su documentada defensa del mallorquín. Por ello sigue en pie tomar un café en el "Passeig". Espero que sirva para que los adoctrinados, renegados, vividores de chiringuitos, etc., no vuelvan a enarbolar sus 800 años (lo único que aportan) para hacernos creer que tienen razón. Algunos de estos personajes que se autodenominan defensores de nuestra "LLENGO" son más anti castellano, por consiguiente anti español, y solo les preocupa que el catalán está en peligro de extinción, ya que de cada 6 catalanes solo 1 habla catalán. Doy fe de ello, puesto que recientemente estuve por aquellos lares y contabilicé las personas con las que no tuve que cambiar al castellano para conseguir mi objetivo. Basta de catalanizar las islas. No queremos ser anexionados a unos inexistentes países.