user Jan Ferragut | Hace 3 meses

Vallado y con puertas que se cierran para que los vecinos descansen. Un parque cercano, Can Palou está destrozado, sin vallado y con las puertas rotas. Los vecinos se han quejado mil veces por botellones y juergas y ni caso.

user Lectora | Hace 3 meses

Jo som la defensora número u dels parcs, jardins i de les zones verdes. Però en aquest cas, hauria valgut més que aprofitàssin aquest terrenys per fer pisos assequibles per a gent treballadora, o una escola, o un institut, o una comisaria de policia, o les dependències d'un nou jutjat, perque els delinquents de sempre no tornin fer de les seves, com és ben segur que faràn. I al que diu que no els donam oportunitats, li diré que ténen les mateixes oportunitats que té qualsevol de noltros, si s'esforcen con mos esforçam els altres. Peró a ningú més que a ells se li ocorreix fer les troperies que fa aquesta gent ni esrar tot lo dia estirats al sol edperant que els altres vagin a ofetir-los feina o que estudiin i s'examinin per ells.. I si Palma és "un querer y no poder", com també diu aquesta mateixa persona, més val que continúi així, abans de que se cumplesquin elsbsomnis de segobs quins i que acabi assemblant-se a Cali o a Ciudad Juârez, enlloc de ser la nostra Palma, guapa, tranquila i un poc avorrida de sempre, que és la que estimam i que volem El Batle Hila no en té cap culpa, de que hi hagi cafres extorsionadors que assegen fins i tot als fills dels policies, per fer veure qie ells son "els putus amos". Però podria haver fet inaccessible a aquesta gent el seu territori comanxe que han ocupat il.lícitament, construint al damunt un edifici d'ús cívic. Tanmateix si ningú normal pot gaudir del parc, val més que tengui una funció profitosa per uns i innofensiva per a tots.

user Lectora | Hace 3 meses

Jo som la defensora número u dels parcs, jardins i de les zones verdes. Però en aquest cas, hauria valgut més que aprofitàssin aquest terrenys per fer pisos assequibles per gent treballadora, o una escola, o un institut, o una comisaria de policia, o les dependències d'un nou jutjat, perque els delinquents de sempre no tornin fer de les seves, com és ben segur que faràn. I al que diu que no els donam oportunitats, li diré que ténen les mateixes oportunitats que té qualsevol de noltros, si s'esforcen con mos esforçam els altres. Peró a ningú més que a ells se li ocorreix fer les troperies que fa aquesta gent. I si Palma és "un querer y no poder", com també diu aquesta mateixa persona, més val que continúi així, abans de que se cumpesquin segons quins somnis i s'assembli a Cali o a Ciudad Juârez, enlñoc de ser la nostra Palma, guapa, tranquila i un poc avorrida de sempre, que és la que estimam i volem El Batle Hila no en té cap culpa, de que hi hagi cafres extorsionadors que assegen fins i tot als fills dels policies, per fer veure qie els son "els putus amos". Però podria haver fet inaccessible a aquesta gent el seu territori comanxe que han ocupat il.lícitament, construint al damunt un edifici d'ús cívic. Tanmateix si ningú normal pot gaudir del parc, val més que tengui una funció profitosa i inofensiva.

user Pepop | Hace 3 meses

Ya de paso, podrían fumigar y quitar las palomas, no puedo ir al parque con mi madre (94 años) porque dela comen l8sb8chos, mosquitos, hormigas, chinches, garrapatas, etc. De vergüenza, solo les interesa ponerse medallas.

user PepTONI | Hace 3 meses

@ Yo mismo: Y dándoles unas mínimas "herramientas y coberturas" legales para que puedan trabajar ... NO LO QUE HAY AHORA, que a la mínima les ningunean y menosprecian si hacen algo. No se puede exigir....cuando no se da !!! Hasta que eso no ocurra ... Palma seguirá estando y siendo lo que es: UN QUERER Y NO PODER !!!

Decadencia Decadencia | Hace 3 meses

Han tirado el dinero. En un mes estará todo destrozado.

user Faveta | Hace 3 meses

El pelirrojo, el parc està just en mig entre la caserna de guàrdies incivils, i uns blocs de pisos anèxes "donats" per a ells (i famílies, clar). Tant des de ses finestres d'aquests pisos anèxes, com dels pisos de la pròpia comunitat de la caserna, ho veuen/controlen TOT.

user Faveta | Hace 3 meses

Destrossos, brutícia, delinqüents, xusma, ..etc..etc.. en 3, 2, 1,...

Beholder Play Beholder Play | Hace 3 meses

Zona de guerra reservada para inmigrantes de los chungos, a ver cuantos mallorquines vemos por la zona, un millón de euros tirado a la basura

user El pelirrojo | Hace 3 meses

Al final se harán dueños del parque y todas sus instalaciones los que vinieron a salvar s españa y los veremos todo el día haciendo deporte como pretexto para timbas y apuestas. A ver si la policía controla