Niona Olaf Niona Olaf | Hace un año

LluísSegueix somiant

user Lluís | Hace un año

Pep GilSes teves excuses de mal pagador són ses mateixes que amolla un comentarista "feliz" que publica escrits amb diversos noms d'usuari. Casualitat o vos coneixeu? Te diré lo mateix que a ell: ses eleccions se guanyen a ses urnes, no en aquest fòrum. Duim quaranta anys de democràcia i es partits que aprovaren es reconeixement de sa llengua catalana com a pròpia i oficial de ses Illes Balears han continuant governant i sumant majories absolutes fins avui. A ses darreres eleccions, aquests partits sumen 51 diputats de 59 que té es Parlament balear. En canvi, es partits nacionalistes espanyols que mos volen castellanitzar (Cs+Vox) just fan 8 diputats de 59. Si estàs convençut que a ses pròximes eleccions hi haurà majoria absoluta de Vox, ànim i endavant ses atxes! Emperò ten en compte que es quaranta anys de castellanització franquista només conseguiren baratar sa llengua d'una minoria de famílies mallorquines "fines" de Palma. La resta de mallorquins conservam sa llengua pròpia i no votarem partits espanyolistes que la desjecten. Ningú vota contra ell mateix, ès de sentit comú!

user arnavet | Hace un año

Pep Gil"Dan libertad a que cada uno hable como mejor le venga en gana o como mejor te entienda tu interlocutor". Fals. Tot aquest numeret contra la "imposició" és gesticulatulació completament hipòcrita. Tots ells estan encantats amb aquesta SENYORA IMPOSICIÓ: "El castellano es la lengua oficial del Estado. TODOS LOS ESPAÑOLES tienen el DEBER de conocerla, y el derecho a usarla". - Constitució espanyola. A plorar a Jerusalem.. HIPÒCRITES. CÍNICS. FALSOS.

user Pep Gil | Hace un año

LluísPor mucho que salgan cifras de "reconocen la unidad de la lengua catalana", pero claro, no especifica esta unidad en donde, como, y cuando se han efectuados estos escrutinios. Yo por mi parte no lo he visto en este periódico, ni en otros de las islas. ¿Será como las últimas votaciones ilegales de Cataluña, en donde sin censo, votando una misma persona 4 veces, efectuando recuentos durante la celebración de una eucaristía., etc.? Mucho copiar/pegar, mucho patinar, etc., pero tiene razón al contrastar el número de comentaristas en contra del catalanismo y los que están a favor, Gana por goleada los que están en contra. Si computamos las puntuaciones a favor/contra vuelven a ganar los que están en contra de la IMPOSICIÓN del catalán. En virtud de tales cálculos, y en los desastres de los políticos actuales, tal vez no sea exagerado pensar en los resultados de las próximas elecciones. Un punto a favor de los que están en contra del adoctrinamiento, de los chiringuitos, de no permitir el acceso a puestos de trabajo, etc., es que solo están en contra del catalán y en ningún momento dicen que estén a favor del castellanismo. Dan libertad a que cada uno hable como mejor le venga en gana o como mejor te entienda tu interlocutor. Saludos cordiales a los catalanistas, renegados, adoctrinados, etc., que tales comentarios y resultados les deben sentar como una patada en el estomago.

user Lluís | Hace un año

arnavetHas descrit feelment es nacionalistes espanyols en general i es d'aquest fòrum en particular. Copien i aferren compulsivament sa mateixa propaganda franquista que escampaven fa quaranta anys, en arribar sa democràcia i s'oficialitat de sa nostra llengua. Se pensen que podran derogar sa legalitat vigent i reprendre sa castellanització de sa dictadura. Estan convençuts que arrtibarà es dia de sa majoria absoluta de Vox. Tota sa documentació que has aportat no els interessa, els patina, i continuaran copiant i aferrant sa seva propaganda com si no hagués passat res, esperant que qualque lector indocumentat o simplement despistat la se cregui. Cada vegada que ells copiïn i aferrin sa propaganda franquista, pots respondre copiant i aferrant ses respostes que els has dedicat aquí, i es joc continuarà així indefinidament. S'únic recurs que tenen ès s'intoxicació i continuaran intoxicant al marge de ses respostes que rebin. No se molestaran a cercar arguments més elaborats perque saben que menteixen obertament i fora manies. Tampoc no tenen sentit des ridícul: consideren que fan un servici a Espanya, an es projecte de s'Espanya castellana que somien, i troben que fer es ridícul ès un sacrifici justificat: "todo por la patria".

user arnavet | Hace un año

Feliç2022Idò per "no fer apreci" ja és la segona vegada que te m'adreces... En fi, quin debat? Vosaltres no debateu, escampau desinformació i deis mentides. Això no és debatre. L'única denominació lingüística en aquestes Illes del segle XIV al XVI, segons documentació conservada, és la de "català", o "catalanesch". A partir del segle XVI i fins avui, aquesta denominació coexisteix amb d'altres, sense excloure's ("mallorquí", "llemosí", etc). El propi Antoni Maria Alcover deia (textualment) "la nostra nacionalitat és la catalana". Això és un FET. Per tant, no pots dir que el mallorquí ni tan sols ve del català. És fals. No és un tema obert a debat. No debateu. Per debatre una qüestió acadèmica, lingüística en aquest cas, és imprescindible mantenir una racionalitat, un rigor, i una objectivitat els quals no teniu ni voleu tenir. Quina casta de debat és aquest? Veniu amb una idea dins el vostre cap, i d'aquí no vos treuen; els fets, la documentació històrica, tot això no compta per vosaltres, vos ho passau per l'arc de triomf. I encara te fas l'ofès dient que se t'insulta.. massa poc, amb les beneitures que amollau. Sobretot, si fossis un al.lot petit, t'enviava "al racó de reflexionar"....

user Feliç2022 | Hace un año

Por segunda vez: Vulgui Déu, o sa justícia pes mallorquins en ses pròximes eleccions, que no hagis d'enviar-te ses teves paraules i me vegis, com ara, escriguent en mallorquí, ja que serà evident que s'ha baratat s'estatut. Segueixes insultant sense mirar prim i a quants no opinen com tu. No me queda més remei que evitar qualsevol debat. Tu sabràs com digerir que no hi ha major despreci que no fer apreci. Mai diguis d'aquesta aigua no beuré, ni que aquest capellà no sigui ton pare, segons per on tenguis sa pastura, m'entendràs. VIVA LAS BALEARES, SU HISTORIA, SUS COSTUMBRES Y LOS QUE DEFENDEMOS SUS "LLENGOS".

user arnavet | Hace un año

Feliç2022"Com no hi ha maldat que 100 anys duri i tot se pot baratar a sa urnes, és es teu problema que en ses pròximes desaparegui es català de s'estatut". Extret d'aquest mateix diari, una notícia de fa una setmana: "El 80,9% de los ciudadanos de Baleares reconocen la unidad de la lengua catalana". Per poques matemàtiques que sàpigues, hauries de veure amb això que no vos imposareu, ni en les propres eleccions ni en les següents. I no ho fareu perquè no teniu raó, simplement. En el fons ho sabeu, tot i que vos és igual. I no passis pena, que el teu despreci no em fa ni fred ni calor. Fa molt de temps que m'he fet la idea de que tenir una conversa intel.ligent amb un gonella és impossible. Però no per això deixarè de posar-vos al vostre lloc cada vegada que vos vegi escampar els vostres DESBARATS.

user Feliç2022 | Hace un año

Por segunda vez: Com a catalanista, com a exemple tenim uns altres com tu, només sabeu insultar. Si estàs molest per ses galtades intel·lectuals que te donen, és es teu problema. Si per sa defensa que fas des català en aquestes illes va en joc sa teva supervivència econòmica, és es teu problema. Com no hi ha maldat que 100 anys duris i tot se pot baratar a sa urnes, és es teu problema que en ses pròximes desaparegui es català de s'estatut. En aquesta illa tots mos coneixem i com no és lo mateix arnau que mestre arnau, saps on tens sa menjadora, per on pastures i lo subvencionat que estàs, a Catalunya vos anau. Per únic pic te responc, sense aportacions an es debats i sol insults, esper que comprenguis que no hi ha pitjor desprecii que no fer apreci.

user Feliç2022 | Hace un año

arnavetPor segunda vez: Com a catalanista, com a exemple tenim uns altres com tu, només sabeu insultar. Si estàs molest per ses galtades intel·lectuals que te donen, és es teu problema. Si per sa defensa que fas des català en aquestes illes va en joc sa teva supervivència econòmica, és es teu problema. Com no hi ha maldat que 100 anys duris i tot se pot baratar a sa urnes, és es teu problema que en ses pròximes desaparegui es català de s'estatut. En aquesta illa tots mos coneixem i com no és lo mateix arnau que mestre arnau, saps on tens sa menjadora, per on pastures i lo subvencionat que estàs, a Catalunya vos anau. Per únic pic te responc, sense aportacions an es debat i sol insults, esper que comprenguis que no hi ha pitjor desprecii que no fer apreci.