user Paletos | Hace más de 6 años

Si no hacemos desaparecer la OCB, no podremos hacer desaparecer el Catalán ni tampoco el Mallorquín y todo será un rollo payés de boleros, dimonios, procesiones con beatitas y ferias con sobrasadas.

I si no m´equivoc, es dedicava a l´ensenyament quan era jove.

user Pep Tocaorgues | Hace más de 6 años

@En Tomeu de Son Espárech I amb quina gramàtica es varen escriure el poema del Cid, la Celestina o en Gonzalo de Berceo si la primera gramàtica castellana de Nebrija és del 1492? Una llengua per existir no necessita cap gramàtica, així com per pixar no necessites ser uròleg. I sebre pixar (fora del test), com fa vostè, no vol dir ser uròleg. Xerrar mallorquí no vol dir ser lingüista

user En Tomeu de Son Espárech | Hace más de 6 años

@Pep Tocaorgues, Si dius qu'En Ramón Llull escrivía en catalá, ¿me pots dí quína gramática catalana empleava y quí la vá escriure?

user Siurell | Hace más de 6 años

Val MES un pel dun CAT que es dun RENEGAT.

user xiu xiu | Hace más de 6 años

A estos de la cup, todo lo que no les gusta es de fascistas. Aauuuu.

user En Tomeu de Son Espárech | Hace más de 6 años

@Pep Tocaorgues, Heu ês atrevida s'incultura. Citá autós sense verlós lleggit may...Te recomán qu'antes de ná à dormí te lleggesquis des 'Curs de llingüística general' d'En Saussure es capítulos 1 y 2 de sa part cuarta. À lo milló aprens colque cosa.

user Pep Tocaorgues | Hace más de 6 años

@En Tomeu de Son Espárech Me conform que miri la Viquipèdia. Que estudiàs un poc de Lingüística ja seria demanar massa. Deixi els fòrums i agafi un llibre, bon homo. Per exemple: Saussure, Bloomfield, Jespersen, Moll, Alcover...

user En Tomeu de Son Espárech | Hace más de 6 años

@Pep Tocaorgues, En Mossen Alcover, an es seu diccionari no ley vá posá diccionari de catalá. Ley vá posá diccionari catalá-valenciá-baleá, per dexá clá que tant valenciá, catalá y baleá tenen dret à sê empleats coma llengo literari.

user En Tomeu de Son Espárech | Hace más de 6 años

@Pep Tocaorgues, Demostres sa teu incultura cada vegada qu'escrius un comentari. En Ramón Llull escrivía en llemosí, y axò heu pot comprová colsevol que se preocupi d'estodiá es textos que mos han arribat des sigle XIII. Pots comprová com empleava sa declinació per casos típica des llemosí antich, ses terminacions verbals des llemosí antich y es sistema d'articuls des llemosí. Sa denominació de llemosí ja la emplea es geroní Ramón Vidal as sigle XIII. Des filòlogo alemán des que xerres, En Meyer-Lübke, se nota que no t'has lleggit ni una lletra. Lo que deya Mossen Alcover ês que valenciá, baleá y catalá se poren agrupá à sa matexa famili, y que sa llengo baleá te tan de dret com es catalá à sê empleada coma llengo lliterari, y ês per axò qu'En Pompeu Fabra va expulsá à N'Alcover de S'Institut d'Estudis Catalans.