TW
0

Fa anys que parlem de renovables en futur, com si no fossin aquí ja. Es llencen moltes preguntes, sobre quin model volem, sobre si és suficient canviar la font d’energia de fòssil a renovable, com hem de reduir el consum, com ser més eficients... i en moltes ocasions veim respostes demagògiques de diversos sectors amb interessos que les responen en funció del que volen aconseguir. En aquest moment, on un sistema de distribució d’energia centralitzat, fòssil i en mans de molt pocs està caient, i s’alça un nou model distribuït, renovable i democratitzat és on sorgeixen les pors, les pressions i les decisions que marcaran el futur. És aquí on ens trobem i és aquí on les administracions, la ciutadania i les empreses han de donar les passes que iniciaran un camí que ens farà més competitius, resilients i sostenibles. Tot això amb un canvi estructural que hem d’anar realitzant per arribar a reduir el nostre consum d’energia, i com deia el professor de la UB Jordi Solé, viurem millor amb menys. El model actual ens fa tendir cap a un augment de consum insostenible, per això no només l’hem d’aturar sinó reduir, no per rendibilitat econòmica sinó per salut. Quan anem amb cotxe ens posem el cinturó per seguretat, per la nostra salut, no per cap rendiment econòmic, idò amb aquest canvi de model de consum, passa el mateix.

Per això, en el Decret Llei recentment aprovat pel Govern de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la invasió d’Ucraïna, a més de les mesures per acollir persones refugiades, per augmentar de forma àgil les ajudes, per compensar els sobrecosts derivats d’aquesta invasió a les empreses que tenen contractes i d’altres mesures; hi ha un paquet de modificacions que posen els fonaments d’una acceleració del canvi de model energètic que necessita Balears per no dependre de l’exterior.
En primer lloc, s’estableix el dret a l’autoconsum. Alguns diran que ja hi era, però molta gent sap que no era així, atès que per diversos motius no es podien instal·lar renovables a segons quines cobertes de diferents municipis de les illes. Aquest dret estableix que no es poden aplicar prohibicions de caràcter general, i que en entorns patrimonialment protegits s’elaboraran guies perquè amb la intel·ligència col·lectiva i amb la cura que ens ha mancat en aquesta comunitat per fer alguns planejaments urbanístics, es puguin posar renovables en cobertes de forma integrada en el paisatge. Hem d’assumir, que l’energia que consumim té un impacte, i podem decidir que el tengui sobre el paisatge que ha creat l’ésser humà i evitar que el tingui sobre ecosistemes, perquè cada placa en una coberta és una menys al sòl.

En segon lloc, les instal·lacions renovables es declaren d’interès autonòmic, i per tant la seva tramitació es redueix a la meitat i seran preferents respecte d’altres expedients. Si volem accelerar la transició energètica, hem d’assumir que aquests projectes, públics i privats són estratègics i se’ls ha de donar prioritat, sempre mantenint els tràmits d’avaluació ambiental. Finalment, s’ha eliminat la preferència del gas natural en les instal·lacions tèrmiques. Hem d’assumir ja, que el gas natural és un combustible fòssil i que per molt que tingui l’etiqueta d’inversió verda per la Unió Europea, ens fa dependre de l’exterior i com hem vist en aquests mesos, provoca que els preus es disparin, sobretot allà on en som més dependents.

Una sèrie de mesures que agiliten la transició energètica i que continuen posant el focus en l’energia distribuïda i autoproduïda ja sigui de forma individual i col·lectiva. Segur que no basta, que podríem haver avançat més, però de moment ja som més a prop que abans de aconseguir un futur realment sostenible i que puguem assolir de reduir les emissions per arribar al repte de mantenir a 1,5 °C la pujada de temperatura global.