Fa deu anys me vaig jubil·lar. Era professora d’Història Econòmica de la UIB, però la fatiga i el dolor associats a l’esclerosi múltiple m’obligaren a fer-ho. Per mor de l’EM, he hagut de fer renúncies. Però si no tengués EM no seria la persona que som avui. Quan tenc un crisi de dolor, en comptes de respondre amb còlera, a més dels fàrmacs prescrits, he après a utilizar un recurs que m’ajuda a superar els tràngols que comprometen la meva salut física i mental: ho relativitz tot. Fer-ho, me fa sentir una dona afortunada i m’enforteix. Són les estratègies personals que cada ‘escleròtic’ desenvolupa per gestionar millor la malaltia. I no és gens fácil, l’esforç psíquic per conseguir-ho és extremadament fatigós. Però, i desig que me creguin, l’esclerosi m’ha convertit en una dona més comprensiva, solidària, generosa, empàtica i reflexiva.

D’ençà que me vaig jubilar, s’obrí una etapa fascinant. El ventall de possibilitats que podien satisfer el meu afany de coneixement, creatiu i contemplatiu no tenia límits. Per exemple, som un poc primmirada, estrafolaria, me diuen, amb les meves lectures. M’agrada llegir llibres deliciosos. Sí, els que estimulen i encenen els meus sentits. Tant, que m’agrada assaborir les construccions gramaticals. Fins i tot, me satisfà contemplar i escoltar els adjectius quan emergeixen ufanosos i musiquen una simfonia capriciosa. Així són els llibres deliciosos que m’agrada llegir. Ara estic olorant Mis flores , de Vita Sackville-West . El recoman a tothom, és una exquisidesa visual i narrativa.

També dedic part del meu temps a crear petites obres. No tenc formació artística, som una humil amateur. Són obres molt casolanes. Som molt primària en els procesos creatius, m’agrada reciclar i reutilitzar materials. Així, he fet gravats, petites escultures, dibuixos... Ara mateix, tenc in mente un nou projecte: construir una plataforma de llançament per a un llapis. Sí, han llegit bé. El llapis me fascina, és l’eina de comunicació més potent i universal que conec. Vull desenvolupar una idea entorn a un objecte que ador: desig fer volar un llapis. Els meus plaers infinits consisteixen en això. Fer aquestes coses me fan sentir una dona molt feliç.