Miquel Oliver durant la presentació al Col·legi Jaume Vidal. | Maria Nadal

W

Una de les reclamacions històriques dels veïnats de Manacor està en fase de complir-se paulatinament. L’instal·lació de la primera màquina potabilitzadora va ser al mes de desembre de 2021 i després de moltes reclamacions. A través de l’Empresa de Serveris de Manacor (SAM). L’fobra va ser adjudicada a Facsa a canvi de 3,1 milions d’euros i del que s’festima que a 2024 estigui finalitzada oferint aigua potable a tots els ciutadans de Manacor. Al principi es va licitar per un valor de 3,8 milions d’euros, però es va poder atribuir per una quantitat més baixa. Amb aquest projecte es finalitzará una reclamació que perdura des dels anys 80 ja que l’faigua que es suministra a Manacor té un alt contingut de nitrats i no és acceptable pel consum humà.

Pel moment, El 29 de desembre de 2021, la planta potabilitzadora pilot començà a funcionar proporcionant aigua potable a una font que està oberta al públic 12 hores diàries, de 8 h a 20 h, amb un cabal de fins a 24 metres cúbics per hora. La forta demanda, donada la qualitat de l’faigua, el mes de maig s’finstal·là una segona font.

La planta potabilitzadora, una vegada finalitzada, produirà uns 10.000 3/dia d’faigua apta per al consum humà. El cabal mínim se situarà al voltant dels 150 metres cúbics/hora i el màxim dels 350 m3/h, amb un promig de 236 m3/h. Cada línia produirà 138,9 m3/h i entraran en funcionament de manera consecutiva segons la demanda. El rendiment elèctric serà de 0.5 kWh/m³ d'aigua potable produïda. El rendiment de la planta pel que fa al percentatge de rebuig serà com a màxim del 20% respecte de l'aigua produïda.

Durant el mes de gener, els veïnats que viuen o tenen un negoci als sectors 24 i 25, corresponents a la zona a la zona de sa Volta i es Serralt, disposen de l’aigua potable. A més, un total de 470 habitatges i locals de Manacor i el CEIP Jaume Vidal i Alcover ja disposa d’aigua per poder cuinar tranquilament amb aigua per consum humà.

D’altra banda, els sector de sa Volta ha passat de no rebre aigua a que en disposin 330 habitatges i locals, mentre que al Serralt arrib a uns 140. Això suposa que 1.500 persones ja disfrutin d’aigua potable i que els 450 alumnes del centre arribin quasi a 2.000 ciutadans.

A dia d’avui, s’han instal·lat cinc fonts pel consum generalitzat de la població manacorina. A la zona de davant les instal·lacons de la SAM es poden trobar tres, mentre que les dues restants són a la rambla del Serrat i la restant a davant la plaça de sa Llorençada. Un total de cinc fonts noves per poder suministrar aigua potable a la gent que encara no la pot disposar al seu habitatge o local.