Les persones tendran prioritat davant els cotxes a 67 carrers del centre

| Manacor |

Valorar:

Manacor camina amb pas ferm cap a la pacificació de la ciutat. A partir de demà dilluns es posa en marxa la Zona de Prioritat per als Residents (ZPR) i es restringeix el trànsit rodat a residents i vehicles comercials a 67 carrers del centre. L’objectiu de la iniciativa és pacificar la ciutat i donar màxima prioritat als vianants, a més de ser una aposta clara cap a un centre comercial a cel obert.

L’Ajuntament de Manacor ha senyalitzat la zona de restricció amb marques viàries pintades a la calçada amb color magenta a les vuit entrades a la ZPR i amb senyalització vertical. Els veïns de tots els carrers afectats (que sumen nou kilòmetres lineals) podran entrar dins la zona restringida amb una autorització que ha tramitat el mateix Ajuntament i circular a un màxim de 20 kilòmetres per hora. Els autoritzats podran estacionar a les vies afectades. Els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats també podran circular per la ZPR.

Els veïnats dels barris perifèrics i ciutadans d’altres municipis hauran de deixar els vehicles als afores d’aquesta zona i aparcar als parkings municipal de la plaça Sant Jaume (que té dues hores d’estacionament gratuïtes) i al de na Camel.la o utilitzar els aparcaments d’alta rotació, on s’hi podrà estacionar una hora com a màxim, que s’habilitaran als carrers propers plaça de ses Verdures. Els carrers Muntaner i Major queden exempts de les restriccions i no s’elimina cap plaça d’aparcament.

Per facilitar la tramitació de les autoritzacions, l’Ajuntament ha posat en marxa un punt d’informació a la plaça de ses Verdures i s’ha habilitat la web. Un grup de sis informadors ambientals també fan feina per informar als ciutadans. Agents de la Policia Local vigilaran el compliment de les noves normes i, més envant, s’instal.laran càmeres de vigilància que controlaran l’accés de vehícles autoritzats.

La filosofia d’aquesta mesura és la d’implementar un model semblant al de moltes ciutats europees que ja han posat en marxa amb èxit la millora de la convivència entre la circulació de vehicles i les persones. Així es vol augmentar l’espai disponible per als vianants i reduir l’ocupació de cotxes, a més de fer el centre de la ciutat més tranquil reduint el renou, la circulació i la velocitat.

Entrevista

Sebastià Llodrà regidor de Mobilitat

«La mesura començarà amb una fase pedagògica. No tenim voluntat recaptatòria»

El regidor de Mobilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà, explica la posada en marxa de la Zona de Prioritat per als Residents (ZPR), que començarà a funcionar a partir d’avui.

—Com ha acollit la ciutadania l’anunci de la pacificació del centre i les restriccions de trànsit?
—Hi ha hagut gent que està molt contenta, però també hi ha veïnats escèptics. Nosaltres demanam una mica de calma perquè únicament reordenam el que ja existeix. El centre de Manacor és molt poc transitable i cercam afavorir als residents, que podran seguir accedint al centre, i al comerç. Apostam per moure-mos a peu.

—Com funciona el sistema per obtenir les autoritzacions per entrar dins la zona restringida?
—S’ha habilitat la web des d’on tots els residents del centre es poden davallar les autoritzacions. Tots els cotxes inclosos a la ZPR per padró estan automàticament autoritzats. Per un accés puntual, per acompanyar a nins o persones majors, els interessats es podran davallar el permís fins minuts abans d’accedir a la ZPR també mitjançant la pàgina web.

—La mesura es posa en marxa mitjançant una ordenança municipal que preveu sancions. Es posaran multes amb l’entrada en funcionament de la ZPR?
—No, en principi no. Demà entra en vigor el decret que marca el mapa i la prioritat és la fase pedagògica i d’informació als ciutadans per donar a conèxer la mesura. De fet, durant les primeres setmanes o el primer mes es farà molta feina en aquest sentit perquè la iniciativa no té cap voluntat recaptatòria, però els ciutadans hauran de respectar les normes per no ser multats. Els informadors es posaran a les entrades de la ZPR per informar els conductors.