Imatge del Dijous Bo de l'any passat. | P. Pellicer

Si hi ha un dia que tots els inquers i les inqueres esperam amb il·lusió, és el Dijous Bo. Un dia que permet a la nostra ciutat capitalitzar l'activitat econòmica, comercial i social d’arreu de l’illa. Un dia que vivim amb intensitat i amb la certesa de mostrar als milers de visitants el millor de cada comerç, de cada empresa, associació, etc., i en definitiva de nosaltres mateixos.

La crisi de la COVID-19 ens està situant en un escenari de renúncies constants i de molts de sacrificis personals i familiars. Sabem que el repte sanitari és molt gran i necessitam que tots i totes, des de la responsabilitat individual, continuem treballant la distància social d’una manera clara com a primera mesura per aturar la propagació del virus.

La cancel·lació de les Fires d’Inca i el Dijous Bo no per ser una decisió esperada i lògica ha deixat de ser complicada. En aquests moments, estam centrant els nostres esforços a resoldre la crisi social i a fer complir les normatives en matèria sanitària que des del Govern de les Illes Balears ens marquen. Malgrat la impossibilitat evident de poder dur a terme l’esdeveniment més multitudinari que se celebra anualment a les Illes Balears, m’agradaria agrair l’enorme esforç que en els darrers nou mesos està fent el teixit productiu, comercial, cultural i associatiu d’Inca. La seva capacitat per reinventar-se i adaptar-se a la situació actual suposa un exemple de feina ben feta, de responsabilitat social corporativa, de contínua aposta pel teixit comercial i productiu de proximitat, i de consolidació de l'associacionisme com a element de cohesió social.

Els inquers i les inqueres celebrarem aquest Dijous Bo d’una manera molt diferent. Avui a cada casa inquera tenim ben present aquest Dijous Bo atípic i assumim aquesta renúncia col·lectiva com una passa més en la lluita contra la COVID-19.

Com deia abans, des de l’Ajuntament d’Inca centram els esforços a resoldre la crisi social, però també continuam treballant noves línies d’ajuts als nostres comerciants, petits empresaris i autònoms. Ells i elles fan possible que la nostra ciutat llueixi i contribueixen de manera notable a fer d’Inca un lloc de referència comercial. En aquest sentit, en les pròximes setmanes posarem en marxa un pla de suport al teixit productiu que dotarem amb 600.000 €.

És evident que mai és suficient, més encara en aquests temps d’incerteses constants, però el compromís de l’Ajuntament d’Inca amb els inquers i les inqueres és ferm. Així mateix, continuarem reivindicant ajuts i recursos a les institucions supramunicipals, per tal que entre tots i totes puguem contribuir a fer efectiu el reinici econòmic a la nostra ciutat.

Tots i totes desitjam que aquesta crisi sanitària i econòmica quedi enrere i poder començar a reconstruir tot el que la COVID-19 ha tirat per terra. Però, ara més que mai, necessitam aturar els contagis i minimitzar els contactes per recuperar una normalitat que ens permeti el retorn a les oportunitats.

Estimats inquers i inqueres, malgrat les circumstàncies, molt bon Dijous Bo!