Manacor. | Ultima Hora

TW
0

Éstos son los candidatos de Més per Manacor-Esquerra Republicana-APIB al Ajuntament de Manacor en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

Noticias relacionadas

1. Miquel Oliver Gomila
2. Carme Gomila Domínguez
3. Cristina Capó Santandreu
4. Joan Gaià Mascaró
5. Sebastià Llodrà Oliver
6. Mateu Marcé Riera
7. Sebastiana Mascaró Mas
8. Montse Amer Ribot
9. Ferran Montero Sitges
10. Joana Maria Llull Nadal
11. Antònia Pujades Gomila
12. Sebastián Filippini
13. Toni-Lluís Reyes Duran
14. Biel Font Massanet
15. Aina García Borrueco
16. Alícia Olivares Ballester
17. Montserrat Nadal Fullana
18. Antònia Llull Vives
19. Diana Garau Metzinger
20. Sebastià Grimalt Riera
21. Josep Ramon Barrull Badia
Suplentes
1. Sebastià Sansó Jaume
2. Maribel Servera Matamalas
3. Antoni León Magaña
4. Margalida Fuster Homar
5. Antònia Contreras Barceló
6. Llorenç Mas Parera
7. Almudena Pérez Hernández
8. Carme Rosselló Ferragut
9. Antoni Sureda Massanet
10. Maria Antònia Vadell Ferrer

Listas de candidatos al Ajuntament de Manacor

Listas de candidatos a los ayuntamientos de Mallorca