El historiador Arnau Company traza, en su análisis del monográfico "Sant Joan: 125 años de noticias", una visión transversal de la profunda transformación que ha registrado el municipio en los últimos 125 años, una metamorfosis que se ha reflejado en los ámbitos político, económico, social y cultural. Estos cambios van ligados al paso de una sociedad rural, conservadora y católica a otro modelo social en el que los nuevos 'santjoaners' llegados de muy diversas procedencias, trabajan sobre todo en el sector servicios y traen consigo nuevas costumbres, otras culturas y otras religiones.

Las páginas de Ultima Hora han sido testigo de esa evolución y lo han reflejado en las noticias que, con motivo del 125 aniversario del periódico, se han reunido en el especial "Sant Joan: 125 años de noticias", que pueden descargar aquí en versión PDF.

125 anys de transformacions

En aquests darrers 125, Sant Joan, igual que la resta de municipis de Mallorca, ha viscut transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals profundes, que podríem definir de revolucionàries. A través d?aquesta selecció de notícies podem observar aquests canvis i alhora reflexionar sobre la rellevància de la premsa com a font històrica.


Políticament, hem evolucionat d?un Ajuntament durant la Restauració borbònica controlat pels notables rurals a un sistema democràtic, des de 1979, que ha possibilitat l?accés de les primeres dones com a regidores i, fins i tot, de dues batlesses al segle XXI. Econòmicament, hem passat d?una societat agrícola a un procés de terciarització, amb una notable part de la població que treballa fora del municipi.

Socialment, hem passat d?una societat molt tancada en ella mateixa a una gran diversificació de procedències, amb un allau de ?nous santjoaners? vinguts d?altres indrets. En aquest sentit, hem evolucionat d?una població absolutament catòlica i practicant a una nova més laica o, fins i tot, amb presència d?altres religions.

Culturalment, hem passat d?una població majoritàriament catalano parlant a una altra de més plurilingu?e, tot i l?ús social hegemònic del català, i d?una societat amb alts índexs d?analfabetisme a una totalment alfabetitzada.

En aquesta selecció de notícies, hi observam succeïts ?bregues, caça furtiva, violència de gènere, robatoris, morts violentes, que rebaten la idíl·lica visió de l?illa de la Calma? o fets climatològics extraordinaris, com calabruixades, o físics, com un terratrèmol. També hi veim la creació d?infraestructures culturals, com el casal de la Premsa Forana i la Casa del Pare Ginard, i el bastiment d?equipaments educatius ?l?escola nova de Son Juny.? A més hi llegim notícies sobre festes patronals i actes religiosos ?com la peregrinació franciscana a Consolació, la festa del Pa i Peix i la inauguració de la Portalada del temple parroquial?, els esports ?com carreres de cavalls i a peu i l?impuls del futbol com a esport de masses?, personatges destacats com Antoni Oliver, Rafel Ginard, Miquel Gayà o Josep Estelrich, o els èxits dels ciclistes Miquel Gual, Gabriel Company i Antoni Karmany. Però també hi veiem projectes fallits, com el monument al rei Jaume II o la reconstrucció del Teatre del Centre Catòlic, o polèmiques de gran ressò, com el llibre del metge Arnau Company ?Mena? o el calendari del Davallament. Sens dubte, 125 anys de canvis profunds i transcendentals i d?aquesta evolució el diari Ultima Hora n?ha estat bon cronista.

? Sant Joan
? Habitantes en 1877: 1.917 personas
? Habitantes actuales: 2.064 personas
? Residentes extranjeros en 1877: -
? Residentes extranjeros actuales: 293 personas
? Densidad en 2017: 53,60 hab/km²
? Superficie: 3.850,34 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 921
? Viviendas familiares actuales: 1.106

? Cronología: Las principales noticias de Sant Joan de los últimos 125 años