El historiador Rafel Font destaca en su análisis del monográfico 'Petra: 125 años de noticias', la evolución del municipio como pueblo agrícola del interior de Mallorca hasta la sociedad del progreso actual, una transición de la que Ultima Hora ha sido testigo a través de las noticias recogidas en sus páginas en estos 125 años de historia.

La presencia petrera en las guerras de Cuba y Filipinas; la instalación de la primera central elèctrica, en 1913; el surgimiento de diversas entidades culturales y deportivas que han dinamizado la vida social o la beatificación y canonización de Juníper Serra son algunos de los acontecimientos que destacan en este especial 'Petra: 125 años de noticias', que también pueden descargar aquí en PDF.

Una finestra a la història recent de Petra

Ultima Hora ens ofereix un retrat de Petra al llarg de 125 anys i els canvis d'un poble d'interior de tradició agrícola que ha mudat la pell cap al progrés, sense perdre l'essència tranquil·la d'antany. Des dels seus inicis, aquest diari ha estat testimoni de la transformació del municipi i dels esdeveniments que hi han estat notícia.


En iniciar el seu periple a finals del segle XIX, una de les primeres notícies per destacar fou la presència petrera a la Guerra de Cuba i Filipines. Testimonis d'aquell conflicte en foren Juan Font Salom i Antoni Bauzá, condecorat com un dels soldats del famós Siti de Baler.

Ja entrat el segle XX, la instal·lació de la primera central elèctrica el 1913 va permetre modernitzar la indústria local. L'electricitat donaria peu a l'inici de l'enllumenat públic, el qual tingué el punt de partida amb la inauguració del monument al Pare Serra.

A partir de llavors, apareix publicat com el municipi s'ha anat dotant de serveis i infraestructures com són: l'Escola Graduada, el Museu del Pare Serra, l'Escola pública, la Biblioteca, el Teatre, el centre sanitari, el centre de dia, la tornada del tren -present al poble d'ençà de 1879-, etc. A la vegada, el diari ha vist néixer i créixer diverses entitats culturals i esportives que han dinamitzat la vida social dels petrers. Fruit d'aquest tipus d'activitat associativa sorgeix per exemple la Festa de ses Clovelles, que recupera una antiga tradició popular.

També ha estat un reflex de la situació política local, fent notícia les eleccions municipals de la República i la suspensió de les comissions gestores amb el cop d'Estat de 1936. No hi manquen tampoc les referències a les primeres eleccions democràtiques de 1979 o la segregació d'Ariany.

Altrament, s'ha fet ressò d'alguns esdeveniments que van més enllà de les nostres fronteres, la visita Reial, l'escultura del pare Serra al Capitoli o la seva beatificació i canonització; així com d'altres que han restat dins l'anecdotari local, com la fàbrica japonesa de bombetes o la imatge dels marins estatunidencs cuidant el patrimoni juniperià. Al llarg d'aquest segle i quart també han estat notícia els delictes, accidents, incendis, epidèmies o desastres mediambientals. Emperò, cap d'ells commocionaren tant el poble com el grip de 1918, l'accident d'aviació a l'Escola Graduada o el tràgic viatge a Lourdes.

Petra
Habitantes a mediados del siglo XIX: 515 personas
Habitantes actuales: 854 personas
Residentes extranjeros en 1877: -
Residentes extranjeros actuales: 147 personas
Densidad en 2017: 37,16 hab/km²
Superficie: 2.311,86 hectáreas
Viviendas a mediados del siglo XIX: 137
Viviendas familiares actuales: 511

Cronología: Las principales noticias de Petra de los últimos 125 años