El historiador 'mariando' Bartomeu Pastor destaca en el monográfico "Maria de la Salut: 125 años de noticias" los hechos más relevantes en el devenir de este municipio del Pla de Mallorca durante este periodo. La mejora de las comunicaciones entre Maria y Sineu a finales del s. XIX; la muerte en África del aviador Pere Tauler en un accidente de hidroavión acaecida 1928; la inauguración de las dos Escuelas Graduadas, en 1928 y 1933, gracias al mecenas conocido como "el metge Monjo"; el encarcelamiento en 1972 en Uruguay de Antoni Mas y su liberación seis años más tarde, son algunas de las noticias publicadas por Ultima Hora en este periodo.

En el ámbito cultural y social han destacado iniciativas como la puesta en marcha del popular mercado de ocasión de Maria de la Salut, "es baratillo des Pla", el festival musical Rock 'n' Rostoll que durante años ha atraído a juventud de toda Mallorca, o la creación de las ferias nocturnas para animar la vida social de un pueblo que, como muchos de interior, pierden peso en favor de la costa los meses de verano. Todas ellas, entre muchas otras recogidas en el monográfico dedicado a Maria de la Salut, están reflejadas en un cronograma que se presenta junto a la versión en pdf de este suplemento, que se pueden descargar aquí.

Important presència del poble

Ja a finals del segle XIX el diari donava compte de les millores en les comunicacions terrestres i postals, carteria peatonal, entre Sineu i Maria. La mort de l?aviador local Pere Tauler, en un hidroavió, a les costes africanes, el 1928, així com el funeral que se li reté al seu poble, en presència d?autoritats civils i militars també hi foren presents.


Les inauguracions de les dues escoles graduades, els anys 1928 i 1933, en presència d?autoritats estatals i provincials, varen significar grans mostres d?agraïment envers del principal promotor i mecenes el metge Monjo. Tampoc hi faltaren notícies sobre l?estraperlo de cereals l?any 1941, així com la mort accidental de dos veïnats intoxicats per gas l?any 1950. El mes de març de l?any 1970 va ser notícia l?homenatge al fotògraf local Pere Mascaró.

Des de 1971, el diari Ultima Hora tindrà, per primer cop, un corresponsal, així com també la venda diària del periòdic. L?any 1971, mitjançant el diari, es donava la notícia de la convocatòria del I Premi Font i Roig de novel·la curta. L?any 1979, a les eleccions municipals, la batllia fou ocupada per Miquel Oliver Gual (UCD), el primer batle constitucional.

Notícia destacada, l?any 1979, l?empresonament a Uruguai d?Antoni Mas trasbalsà el municipi. El seu alliberament i l?arribada a Mallorca ocorria l?any 1985. L?any 1986 s?informava de la mort del batle republicà Jaume Bergas, així com de les inauguracions de la Biblioteca Municipal, la Unitat Sanitària Local i el Parc infantil de la plaça del Mercat. L?any 1992 quedava enregistrada la I Fira ?Es baratillo des Pla? i des de l?any 1994 s?ha informat puntualment del festival Rock?n?Rostoll. La compra del convent de les monges franciscanes per part de l?Ajuntament, seria notícia l?any 2000 i el 2005 també es publicà que s?iniciava la I Fira Nocturna.

Durant l?any 2006 serien notícia les inauguracions del casal cultural de ca Ses Monges i del Poliesportiu. El 2011 s?inauguraren el nou col·legi públic i el nou Centre Sanitari. Dia 26 d?abril de 2014, s?informava de la presentació del llibre Maria: el naixement d?un poble i la lluita per la independència, l?empenta dels elets, de Bartomeu Pastor. A més, l?any 2015 es recuperaria el Premi Font i Roig, d?assaig, guanyat per Bartomeu Garí, amb La fossa dels mariandos, obrir per tancar la història. El 2016 Joan Mas i Vives obtindria el Premi Ciutat de Palma de novel·la.

Dia 14 de febrer de l?any 2018 seria notícia l?aprovació de reconvertir el local de la tercera edat en centre de dia.

? Maria de la Salut
? Habitantes en 1877: 1.625 personas
? Habitantes actuales: 2.159 personas
? Residentes extranjeros en 1877: -
? Residentes extranjeros actuales: 341 personas
? Densidad en 2017: 70,80 hab/km²
? Superficie: 3.049,69 hectáreas
? Viviendas a mediados del siglo XIX: 393
? Viviendas familiares actuales: 1.250

? Cronología: Las principales noticias de Maria de la Salut de los últimos 125 años