Conselleria

Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

La Direcció General de Financiació depende de esta conselleria, que integra todo lo referente a la Agencia Tributaria.

  • Palau Reial, 17
  • 07001 Palma
  • 971 176 742

Departament de Territori

Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores

  • General Riera, 113 (Llar de la Infància)
  • 07010 Palma
  • 971 219 891