Artà

Fundació museu regional d'Artà

Fundació Museu Regional d'Artà

Se fundó en 1927 a partir de la iniciativa de un grupo de eruditos de Artà, personas interesadas en estudiar las manifestaciones histórico-arqueológicas y culturales de esta comarca.

  • Estel, 4
  • 07570 Artà
  • 971 829 778