XXXVI Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals de Binissalem

Carmen Bauzà, Marta Pujades, Laura Torres, Margalida Ordinas y Maria del Mar Torres.

R.B.
1 / 4
XXXVI Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals de BinissalemXXXVI Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals de BinissalemXXXVI Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals de BinissalemXXXVI Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals de Binissalem