Presentación del libro de la Acadèmia de la Cuina i el Vi

Lluís Delgado, Micaela Adrover, Jaume Nadal, Toni Colom, Marga Llabrés, Catalina Coll, Pep Llorenç Ferragut y Lourdes Paul.

Jaume Morey
1 / 5
Acadèmia de la cuina i del viAcadèmia de la cuina i del viAcadèmia de la cuina i del viAcadèmia de la cuina i del viAcadèmia de la cuina i del vi