Mercadillo benéfico del Club Elsa

Cai Martín de Oliva, Marta Juan de Sentmenat, Magdalena Fiol, Irene Kehl, Rafi Córdoba (presidenta del Club Elsa) y Margarita Mateu.

A. Estabén
1 / 7
CLUB ELSACLUB ELSACLUB ELSACLUB ELSACLUB ELSACLUB ELSACLUB ELSA