Inauguración de la Casa Pare Ginard Museu de la Paraula en Sant Joan

Tina Codina, Toni Pol, Bito, Jordi Cerdà y Joana Serra.

C.Viera
1 / 5
Inauguración de la casa Pare Ginard Museu de la ParaulaInauguración de la casa Pare Ginard Museu de la ParaulaInauguración de la casa Pare Ginard Museu de la ParaulaInauguración de la casa Pare Ginard Museu de la ParaulaInauguración de la casa Pare Ginard Museu de la Paraula