54º 'Homenatge a la vellesa' en Lloseta

Marina Bennàssar, Marta Amengual, Francisca Real, Magdalena Amengual, Pau Colomar, Maties Bennàssar y Caterina Amengual.

07-09-2014A. Pol
1 / 5
Homenaje a la vejezHomenaje a la vejezHomenaje a la vejezHomenaje a la vejezHomenaje a la vejez
Valorar: