Fira de l'Oliva a Caimari

La lluvia intermitente en la plaça de Caimari no evitó la asistencia de gente.

21-11-2010Elena Ballestero
1 / 7
Fira de l'Oliva 2010 de CaimariFira de l'Oliva 2010 de CaimariFira de l'Oliva 2010 de CaimariFira de l'Oliva 2010 de CaimariFira de l'Oliva 2010 de CaimariFira de l'Oliva 2010 de CaimariFira de l'Oliva 2010 de Caimari