Entrega del VI Premi Llorenç Moyà d'Obres Dramàtiques

Mari Pau Ruiz, Gabriel Janer Manila, Magdalena Moyà, Martí Fons, Lluís Valenciano y Francesca Niell.

07-01-2016C.Viera
1 / 4
Entrega del VI Premi Llorenç Moyà d'Obres DramàtiquesEntrega del VI Premi Llorenç Moyà d'Obres DramàtiquesEntrega del VI Premi Llorenç Moyà d'Obres DramàtiquesEntrega del VI Premi Llorenç Moyà d'Obres Dramàtiques