Etiqueta 'torrent del Gorg Blau'

Part Forana

Los torrentes de Gorg Blau y Pareis estarán cerrados el miércoles

La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA) llevará a cabo pruebas en las nuevas válvulas instaladas recientemente con ocasión de las obras de mantenimiento y rehabilitación del sistema de válvulas de la presa del embalse del Gorg Blau.

Efe 02/11/2015

Sa Fosca, torrente de Mallorca

Sa Fosca, torrente de Mallorca

Sa Fosca es única (Torrent del Gorg Blau, tramo de Sa Fosca)

Emma Frau Greenfield 01/11/2012

Sa Fosca

La Serra de Tramuntana, digna de la UNESCO

Llums a sa Fosca

Text: Andreu Ferragut / Assessorament lingüístic: Àngels Àlvarez 13/02/2011

Sa Fosca

Sa Fosca

A l'impacte visual s'afegeixen les flaires de llorer provinents del bosc que hi ha a la part de dalt i la renou produïda per l'aleteig d'uns quants coloms

Grabriel Lacomba 10/09/2010